تحقیق رایگان درمورد قصاص

شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم .
اهم مباحث این تحقیق بررسی قتلهای عمد بدون قصاص میباشد یعنی قتلهای عمدی که در آن بنا به عللی قاتل قصاص نمی شود و ملزم به پرداخت دیه می گردد یا تعزیر می شود و در مبحثی دیگر نقش عدم قصاص در تامین امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد .
ب : پرسش های تحقیق
در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه های امامیه و اهل سنت و حقوق ایران در مورد قتل عمد غیر قصاص ، سوالات مختلفی مطرح شده است و در حد امکان و به فراخور بضاعت نگارنده پیشنهادات و جواب هایی به آن داده شده است که بخشی از این سوالات عبارتند از :
1 ) قصاص در چه مواردی ساقط می گردد و آثار و احکام آن چیست؟
2 ) در قتل عمد غیرقصاص مجازات های اعمال شده تا چه میزان تامین کننده نظم اجتماعی هستند؟
ج : فرضیه های تحقیق
1 ) مواردی که قتل عمد محقق می شود ولی موجب قصاص نیست شامل قتل فرزند توسط پدر ، قاتل دیوانه و نابالغ ، مقتول دیوانه ، محقون الدم بودن مقتول و قتل در بیهوشی و خواب و … می باشد .
2 ) مجازات های مقرر شرعی و قانونی متفاوت است در پاره ای از موارد مانند مجازات پدر بخاطر قتل فرزند یا قتل کافر توسط مسلمان تامین کننده نظم اجتماعی نیست .
د : اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش بیان این مطلب است که هر قتل عمدی مشمول قصاص نمی شود و قاتل برای قصاص شدن باید دارای شرایطی باشد که بیان خواهد شد و گاهی انسانها برای دفاع از ناموس و جان خود مجبور به انجام قتل می شوند که یقیناٌ نباید قصاص شوند و برعکس ، قصاص این افراد نشانه عدم عدالت و امنیت اجتماعی است .
ه : روش تحقیق
شیوه ای که در تدوین این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق توصیفی است که با استفاده از منابع در اختیار از امامیه و اهل سنت ، دیدگاه های فقهای اسلامی با حقوق موضوعه ایران پیرامون موانع قصاص تطبیق داده شده است .

ز : سابقه تحقیق
در خصوص قتل عمد غیر قصاص تاکنون تحقیقات جامع و مانعی صورت نگرفته است و به صورت پراکنده و جسته و گریخته مطالبی به رشته تحریر درآمده است . در یک تقسیم بندی کلی می توان تحقیقات مذبور را به سه دسته کتب ، مقاله و پایان نامه ها طبقه بندی کرد .
الف ) کتب
مهمترین کتاب هایی که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است عبارتند از :
ترمینولوژی حقوق تالیف آقای محمد جعفر جعفری لنگرودی که در سال 1388 تجدید چاپ شده است و اصطلاحات حقوقی و معانی از آن استخراج گردیده است و بهره کافی از آن در این تحقیق برده شده است .
قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی تالیف آقای عباس زراعت در سال 1384 تجدید چاپ گردیده است و در استفاده از ماده های قانونی از آن بهره برداری شده است .
آموزش و تحقیقات قوه قضائیه نشر قضا 1384 ، که به شبهات ایجاد شده در خصوص قتل عمد غیر قصاص از سوی قضات پاسخ هایی را ارایه نموده است .
اندیشه قضایی تالیف آقای محمد رضا دلاوری که به بررسی و تحلیل اندیشه ها و تفکرات امامیه و اهل سنت در خصوص قتل عمد غیرقصاص پرداخته است .
مقالات :
قتل غیر عمد نوشته زهرا السادات قرشی که به بررسی انواع قتل بالاخص قتل غیر عمد و مجازات آن پرداخته است که در این تحقیق در بخش قتل غیر عمد از آن بهره برداری شده است .
پیرامون قتل غیرمسلمان نوشته اسماعیل حسینی که در بخش قتل مرتد و عدم قصاص قاتل بدان اشاره شده و بهره گرفته شده است .
دست نوشته های دکتر شاه ملک پور که به موضوع قتل عمد غیرقصاص پرداخته است .
پایان نامه :
قصاص و موانع آن و عوامل رفع مسئولیت اثر قدیسه میرزایی
و :ساختار
در ابتدای پایان نامه ، کلیات بحث قتل عمد غیر قصاص که شامل معنا و تعریف و تاریخچه قتل عمد و قصاص توضیح داده شده است .
پژوهش حاضر مشتمل بر سه فصل است که فصل اول شامل دو مبحث و چهار گفتار با موضوع بررسی قتل ، قتل عمد ، قصاص ، دیه از دیدگاه اهل سنت و امامیه و حقوق ایران و در مبحث دوم فصل اول به بررسی پیشینه تاریخی قتل عمد در دوران قبل و بعد از اسلام پرداخته شده است .
فصل دوم نیز شامل دو مبحث و هشت گفتار به بررسی موارد مستقیم و مردد قتلهای عمدی غیر مستوجب قصاص پرداخته شده است.
در فصل سوم که شامل هفت مبحث است به بررسی احکام و آثار کیفری و مدنی قتل عمد غیر مستوجب قصاص و تاثیر آنها در امنیت اجتماعی پرداخته شده است و در پایان پس از نتیجه گیری به منابع و ماخذ مورد بهره برداری در این پژوهش اشاره شده است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول :
کلیات پژوهش

مبحث اول : مفاهیم
در این مبحث در دو گفتار جداگانه به بررسی مفاهیم قتل ، عمد ، قصاص و دیه پرداخته می شود که هر کدام از اینها بطور جداگانه مطالب دیگری را در بر خواهد داشت .
گفتار اول : مفهوم لغوی
شرح الاسم یا همان مفهوم لغوی شیء یعنی تفسیر یک کلمه به کلمه دیگری که مانوس تر از آن باشد چنانکه بگوئیم علم یعنی دانستن . این نوع تعریف بیشتر در لغت نامه ها متداول است .
بند اول : مفهوم لغوی قتل
قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار می باشد .
بند دوم : مفهوم لغوی عمد
منظور از عمد، داشتن علم و آگاهی از ارتکاب فعل به منظور رسیدن به نتیجۀ آنست.
بند سوم : مفهوم لغوی قصاص
قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است .
بند چهارم : مفهوم لغوی دیه
جمع دیه «دیات» است . دیه مصدر از « ودی» است که “تاء” آن به جای ” واو” محذوف آمده است ، به معنای « خونبها» . “ودی القتیل ودیا ” یعنی دیه و خونبهای کشته را باید داد و دفع کرد .
جوهری گوید : دیه یکی از دیات است و(ه) عوض از واواست ، به معنای حق مقتول (قتیل) است . صاحب جواهر در تبین این اصطلاح می فرماید : اصل دیه « ودی » است و با تغییر و تحویل صرفی به « دیه » تبدیل شده و گاهی به آن عقل اطلاق می‌شود ، به معنای منع . یعنی دیه مانع جرئت پیدا کردن انسان به خونریزی است . در تهذیب آمده : اصل دیه « وِدیَه » به کسر “واو” بوده است و از اقراب الموارد است که : حق قتیل (مقتول) ، مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می‌شود و گا‌هی اطلاق شود بر بدل اعضاء و در مهذب الاسماء آمده : خونبها و آن هزار دینار است ، یا ده هزار درهم سیم یا صد اشتر جمع آن دیات است .
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی
مفهوم اصطلاحی یعنی اینکه مفهوم یک کلمه را در یک یا چند جمله شرح دهیم .
بند اول : مفهوم اصطلاحی قتل
لطمه به حیات دیگری وارد ساختن (از غیر طریق سقط جنین) خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد خواه به واسطه ترک فعل مثل اینکه مادری به طفل شیرخواره خود که تحت حضانت او است شیر ندهد تا او بمیرد و به هر حال باید قصد داشته باشد در غیر این صورت قتل غیرعمد صدق می کند .
در قانون ما قتل نفس بر3 نوع است : عمد ، شبه عمد و خطای محض .
قتل عمد : وقتی محقق می شود که فردی با انجام کاری قصد کشتن شخصی را داشته باشد و یا کاری که انجام داده نوعا کشنده باشد و یا هرچند کارش نوعا کشنده هم نبوده اما با در نظر گرفتن وضعیت مقتول از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود . پس قتل عمد قتلی است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد ، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد.
قتل شبه عمد : در این نوع قتل فعل مرتکب نوعا کشنده نیست و قصد سلب حیات هم ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود . مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند . فرقی نمی کند که این عمل مجاز یا غیرمجاز باشد . این عمل آگاهانه انجام گرفته است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نبوده و اتفاقاً موجب قتل می شود . به عنوان مثال فرض کنید آموزگار دبستانی به واسطه بی نظمی دانش آموز در سر کلاس درس به او سیلی می زند و وی بر اثر این ضربه فوت می نماید در اینجا یک قتل غیرعمد واقع شده است . یا مانند طبیبی که بیمار را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود .
قتل خطای محض : در این نوع قتل ، مرتکب نه دارای قصد آن کار روی جسم مقتول است و نه قصد سلب حیات دارد لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی شیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود میکند که اتفاقا منجر به قتل وی می شود . در خطای محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه میخواهد مقتول را بکشد و نه در صدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است ، در واقع مقتول را اتفاقا هدف میگیرد و در نتیجه به قتل میرساند . مانند آنکه شخصی به قصد شکار حیوانی به سوی آن اقدام به شلیک گلوله میکند اما گلوله به انسانی برخورد میکند وسبب مرگ او می شود در اینجا مرتکب قصد تیراندازی دارد و آن را با اختیار و اراده انجام میدهد اما قصد اصابت گلوله به مقتول را ندارد و مرگ او را نیز نمیخواهد .
بند دوم : مفهوم اصطلاحی عمد
قصد ، عمد ، اراده و نیت از نظر مفهومی تقریباً یکسان هستند . اما موارد کاربرد آنها متفاوت است . قصد و عمد در مسایل کیفری ، اراده در مسایل حقوقی و معاملات و نیت در‌خصوص عبادات به‌کار‌ می‌رود .
از عمد به « قصد بالغ عاقل » تعبیر شده است . عمد به‌ معنای بناء بر انجام فعل خاصی است که بر چهار امر پیش از خود ( مقدمات اراده ) استوار است :
1 ) تصور
2) تصدیق فایده
3 ) شوق
4 ) عزم (رفع موانع و ایجاد موجبات)
5 ) بنای بر انجام فعل.
لذا وجود این مقدمات ، جهت تحقق وصف « اختیاری بودن » در فعل صادره از یک شخص ، لازم است . در مانحن فیه ، ضابطه‌ های عمد ، دو مورد هستند ؛ یکی ضابطه « قصد نتیجه » یا عمد در جنایت است . یعنی قصد جانی این باشد که جنایت تحقق پذیرد که این خود جهت حصول عمد کفایت می‌کند و دیگر به آلت جنایت توجه نمی‌شود ، چون در حدیث آمده است که : « کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العمد » یعنی هر‌چه را که شخص قصد کند و به آن برسد ، عمد محسوب می‌شود .
ضابطه دوم « قصد ایجاد علت جنایت » است . یعنی عمد در وقوع فعلی که به حکم عرف و عادت ، منجر به‌ وقوع جنایت گردد .
بند سوم : مفهوم اصطلاحی قتل عمد
قتل عمد آن است که فاعل ، قصد قتل داشته باشد و قتل را به همان نحوی که قصد کرده است ، واقع سازد ؛ خواه آن قصد اصلی باشد و یا تبعی و به شیء کلی (غیر‌معین) و یا به جزئی ( شخص‌معین ) تعلق گرفته باشد و با مباشرت باشد ، یا تسبیب و یا هردو .
با توجه به این تعریف ، عناصر تشکیل‌دهنده قتل عمد دو چیز است :
اول ـ عنصر معنوی (قصد) . دوم ـ عنصر مادی (جنایت ـ مقصود).
به این ترتیب ، قتل ، وقتی عمد خواهد بود که قصد ، وجود داشته باشد و مقصود نیز واقع گردد .
بنابراین ، جنایت در موارد زیر، عمدی محسوب می شود :

یک : هنگامی‌که مرتکب قصد کند شخصی را بکشد و همان شخص کشته شود .
دو : وقتی فاعل قصد کند شخصی را بکشد ، به خیال آنکه این شخص زید است، اما پس از قتل معلوم گردد که آن شخص عمرو بوده است . البته بدون آنکه فاعل در هدف‌گیری دچار اشتباه شده باشد .
سه : وقتی مرتکب قصد کند انسانی را بکشد ، بدون آنکه غرضش به شخص معینی تعلق‌گرفته ‌باشد و با فعل وی یک انسان کشته شود .
چهار : هنگامی که فاعل قصد کند جنایتی را مرتکب شود ، هرچند آن جنایت ، قتل انسان باشد .
الف ) ارکان قتل عمد
برای تحقق قتل عمد وجود سه رکن زیر لازم است:
الف : رکن مادی قتل
ب : رکن معنوی یا عمد و قصد
ج : رکن قانونی

 
 الف – رکن مادی قتل عمد
   برای تحقق قتل عمد لازم است که حیات شخص زنده ای توسط فرد دیگری که قاتل نامیده می شو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *