رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع پرخاشگری کلامی

پدر و مادر است. قرآن کریم‌می‌فرماید: «همسران شما همچون کشتزارهای شما هستند، پس در آنها بکارید هر چه را‌می‌خواهید».
صاحب تفسیر «تنسیم» ذیل این آیه‌می‌گوید: «زنان برای بقای خود و تکثیر نسل بشر کشتزار مردانند«. (سوره بقره، آیه 223) این آیه در بیان مسأله زناشویی و تولید نسل برای بقای نسل انسان مرد را همانند کشاورز بذرافشان و زن را همچون کشتزاری‌می‌داند که نطفه مرد در رحم او رشد‌می‌کند. و زن با تولید فرزند مایه بقای نسل آدمی است. پس هدف از آمیزش جنسی تنها لذایذ جنسی نیست بلکه لذت جنسی مزدی نقد برای تحمل زحمات طاقت‌فرسای تولید فرزند و پرورش آن است.
2-10- روابط عاطفی و جنسی و نقش آن در استحکام خانواده
: در بررسی علل مشکلات خانوادگی که گاه خانواده‌ها را تا فروپاشی کامل جلو می برد به عوامل متعددی برمی خوریم که در گستره‌ای از مسائل روانی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و جسمانی قرار دارند. در میان این عوامل مسائل عاطفی و جنسی زوجین از نقش و تأثیرگذاری ویژه ای برخوردار است به طوری که به صورت معناداری ریشه خیلی از اختلافات زوجین ریشه در عدم ارضاء و تأمین مسائل عاطفی و جنسی آنها دارد. در روابط عاطفی و جنسی، عدم توجه به نیازهای یکدیگر، به نارضائی و اختلاف منجر می شود. عدم ارضای نیازهای عاطفی و جنسی به دلایل ناتوانی، بی میلی یا سرد مزاجی به روابط زوجین لطمه وارد می کند و زن و شوهر را دچار عصبانیت و دلسردی نسبت به همسر و زندگی می سازد و به تدریج موجب بروز رفتارهای پرخاشگرانه و در نهایت افسردگی می شود. مشکل‌ترین وضعیت برای افرادی است که همسرشان دچار سردمزاجی، بی‌میلی یا نوعی اختلال جنسی است. این افراد به دلیل ممنوعیت و شرایط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی، وابستگی به فرزندان و نگرانی نسبت به آینده به ناچار شرایط را با فشار تحمل می کنند.
گاه ایرادگیری از هم، نارضایتی از زندگی قهرهای طولانی، کوبیدن یکدیگر، تهدید به جدائی، ابراز خستگی و تمارض از عوارض برآورده نشدن نیازهای جنسی زن و شوهر است. ارضای نیازهای جنسی در خارج از محدوده خانه و خانواده، نیز عامل مهمی برای اختلافات زن و شوهر است که در جامعه ما نیز دیده می شود. در آیات وحیانی قرآنی و متون روائی وارده از حضرات معصومین (علیهم السلام) بر اهمیت روابط عاطفی و جنسی در نظام خانواده تأکید شده و مضرات قصور و کوتاهی هر یک از زوجین و یا ارضاء نیازهای جنسی خارج از محدوده خانواده را بیان و نقش این رفتارها را بر تشدید اختلافات ذکر نموده اند.
عدم آمادگی مرد و بروز رفتارهای نامناسب او در این زمینه، مشغولیت عاطفی مرد به نامحرمان و عدم توجه به نیازهای مناسب زن و نیز رفتارهای خلاف شرع در گفتار و حرکات زن که بار جنسی دارد چه در حد جزئی یا بیشتر، به روابط جنسی مناسب و مطلوب زن و شوهر آسیب زده و زمینه را برای مشکلات و فروپاشی خانواده فراهم می کند. (حر عاملی، 1104)

2-11- قرآن و شیوه های درمانی
شیوه‌های قرآن برای پیش گیری و رفع اختلاف از حیث روابط عاطفی و جنسی:
ایجاد شناخت برای انتخاب همسر است. این جمله قرآن که؛ پاک‌ها به پاکان تعلق دارند و ناپاک‌ها به ناپاکان تعلق دارند. (سوره نور، آیات 26 و 25). این آیه درواقع نوعی بینش دادن به افراد در انتخاب همسر شایسته و صالحه است و اگر جوان صالحی دختر ناصالح و ناپاکی را به همسری برگزیند او به قطع در روابط عاطفی و جنسی خود شکست خواهد خورد.
2. دومین شیوه قرآن برای استحکام نهاد خانواده و رفع مشکلات جنسی زوجین (ارائه آموزش‌ها و مهارت های عاطفی و جنسی از طریق ارائه آیات قرآن) است.
* از نوع خودتان، همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و میانتان دوستی و رحمت نهاد. (روم، آیه 21)
* و اوست خدایی که شما را از نفس واحدی آفرید و همسرتان را از آن پدید آورد تا در کنار او بیاسائید. (اعراف، آیه 189)
* زنان برای شما لباسی هستند وشما برای آنها لباس هستید. (بقره، آیه 187)
* اساس ارتباط و معاشرت بین زوجین بایستی براساس معروف باشد. (نساء،آیه 19/طلاق، آیه6)
* تأمین نیازهای عاطفی و جنسی همسر از نظر ارزش معادل دشوارترین تکالیف دینی مرد است. (حرعاملی، 1104)
* نگاه زن و شوهر به همدیگر با مهربانی موجب نشاط و بهبودی روابط می گردد. (علامه مجلسی)، (شیخ حر عاملی، 1104)، (محدث نوری، 1408).
* بکارگیری آداب در روابط عاطفی و خانوادگی با اظهار سلام و تحیت بر خانواده (سوره نور، آیه 61 / سوره ابراهیم، آیه 23)
* نشستن مرد نزد خانواده از اعتکاف و عبادت در مسجد النبی نزد خدا محبوب‌تر است. (صادق احسان نقش، 1374).)
3. سومین شیوه قرآنی در درمان و ساماندهی مشکلات عاطفی و جنسی زوجین (سلامت بخشی به روابط عاطفی و جنسی زوجین) است. از مهم ترین عوامل مؤثر در روابط عاطفی رضایت بخش بین زن و شوهر، رعایت حدود روابط زن و مرد نامحرم است.
مهار تماس‌های چشمی بین زن و مرد نامحرم (سوره نور، آیات 30 و 31). مهار روابط کلامی بین زن و مرد نامحرم (سوره فاطر، آیه 33). رعایت پوشش شرعی و پوشاندن زیبائی های زن از نامحرمان (سوره نور، آیه 31).
وقتی زوجین از نگاه‌ها و روابط کلامی معنادار که حتی بار جنسی کم هم داشته باشد اجتناب نموده و حجاب و پوشش شرعی و پوشاندن زیبائی های خود را رعایت نماید زمینه برقرار روابط عاطفی و جنسی مطلوب و لذت بخشی را فراهم آورده‌اند. راهکارهای قرآن در مهار تماس های چشمی، لمسی، روابط عاطفی و حفظ پوشش شرعی موجب سلامت بخشی به روابط عاطفی و جنس زوجین می گردد.
4. چهارمین شیوه قرآن در ساماندهی و درمان روابط عاطفی و جنسی زوجین (اصلاح رفتارهای زوجین در محیط خانه و خانواده) است.
* مذمّت شدید پرخاشگری کلامی و غیرکلامی در محیط خانه و خانواده (شیخ حر عاملی، 1104).
* مذمّت شدید بی اعتنائی به هم و کم محلی به یکدیگر زوجین در محیط خانه و خانواده (علامه مجلسی، 1104).
* تأکید بر مدارا و مصالحه زوجین با یکدیگر (شیخ حر عاملی، 1104).
* پذیرش عذرخواهی همسر و گذشت از خطاهای او (شیخ حر عاملی، 1104)
* کنار زدن سوء ظن‌ها و حل سریع سوء تفاهم‌ها (شیخ حر عاملی، 1104)
اصلاح این گونه رفتارها توسط زوجین موجب تقویت محبت‌ها و روابط عاطفی مطلوب و جلوگیری از سردمزاجی و بی میلی جنسی می گردد.
2-12- قرآن و درمان نشوز زن و مرد
گاهی زوجین شیوه های چهارگانه قرآن برای روابط مطلوب عاطفی و جنسی را نادیده گرفته و اختلاف های آن‌ها تشدید می شود و به مرحله نشوز می رسد. در این جا به راه حل های درمانی قرآن برای نشوز زن و مرد می پردازیم.
نشوز: از نظر حقوقی، نشوز به معنای عدم ایفای وظائف زناشویی هر یک از زوجین است. کلمه نشوز در قرآن در مورد زن و مرد به کار رفته و در هر مورد روش مناسبی برای حل مشکل بیان شده است. (سوره نساء / آیات 34 و 128).
اگر شرایط به گونه ای شود که زن در زندگی خانوادگی به وظائف خود از قبیل همراهی در روابط عاطفی و جنسی و هماهنگی با همسر در ورود و خروج از خانه عمل نکند و در امور خانواده ناسازگاری در پیش گیرد قرآن برای حل مسئله و بازگشت زن به زندگی خانوادگی و ایفای وظائف و برقراری روابط عاطفی و جنسی شیوه ای را در سه مرحله ارائه داده است که عمل به مرحله دوم یا سوم، مشروط به عدم تأثیر مرحله قبل می باشد. البته رفتار مرد باید به گونه ای باشد که شرایط به این حد نرسد. اگر مرد از در صمیمت و صداقت با همسر وارد شود و بخواهد با او کنار بیاید، مسئله ای در زندگی پدید نخواهد آمد (انصاریان، 1390). با وجود این، شیوه ای که برای حل اختلاف بیان می شود، بسیار منطقی و معقول است و عمل دقیق به آن در بیشتر موارد مشکل را حل می کند هر چه برداشت های نامناسبی از این راه حل میان خانواده های مسلمان دیده می شود.
برای حل نشوز زن، قرآن کریم به سه مرحله اشاره دارد.
فعظوهن (سوره نساء / آیه 34)
الف) در این مرحله مرد از طریق ارتباط کلامی که شامل موعظه و نصایح دلسوزانه و راهنمائی مشفقانه است از زن بخواهد که به وظائف خود عمل کند البته نصیحت و موعظه بایستی با محبت و لحن دلنشین و از سر خیرخواهی و دلسوزی باشد و انگیزه‌های تشویق برای برقراری روابط را فراهم آورد.
ب) در این مرحله مرد بایستی در مقابله رفتار و گفتار نامناسب زن، مدارا کند و عواطف خویش را مهار سازد و رفتار نامناسب زن را با خوبی پاسخ دهد در این صورت آرام دشمنی و کینه زن به دوستی همراه با صمیمت و یکدلی تبدیل خواهد شد. هر چه در پیش گرفتن چنین رفتاری مستلزم صبر، ایمان و تقوا در مرد است. (فصلت / آیه 34 و 35)
ج) در این مرحله بایستی زن را متوجه پیمان محکمی که برای بنای خانواده بسته است نمود. پیمان محکمی که بین زن و شوهر برقرار شده و تضعیف آن از لحاظ عاطفی و شناختی، نامناسب است. (نساء / آیه 21)
2- واهجروهن فی المضاجع (نساء / آیه 34)
قطع روابط کلامی و معاشرت دومین مرحله است. مرد در این مرحله یک تنبیه روانی و عاطفی برای زن با جدائی بستر یا ترک روابط عاطفی و اظهار قهر ارائه می کند تا زن را به تفکر درباره رفتار خود و ارائه و زمینه را برای اصلاح رفتار او فراهم کند البته این مرحله نباید بیش از سه روز ادامه پیدا کند.

– واضربوهن:
در این مرحله تنبیه بدنی یا زدن زنان است. صاحب نظران مسلمان و مفسران قرآنی چگونگی این تنبیه بدنی را محدود به شرایط و قیودی نموده‌اند (شیخ محمدحسین نجفی، 1266)، (رشیدرضا، 1995)
از مجموع نظرات به دست می آید که این تنبیه در حد خفیفی جایز شمرده شده است تا در واقع، نوعی ضربه عاطفی به زن وارد شود که شدتش از دوری نمودن در بستر کمی بیشتر باشد. دیدگاه قرآن نسبت به این روش را با پاسخ به سه سؤال می توان روشن کرد؟
– در چه شرایطی این تنبیه بدنی هر چند خفیف را می توان اجرا کرد؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– شدت این تنبیه چگونه باید باشد؟
– سیره عملی و دیدگاه اولیای دین و مفسران قرآنی در مورد این تنبیه چگونه بوده است؟
– در پاسخ به سؤال اول باید گفت که براساس صریح آیه ی قرآن این روش فقط بعد از موعظه و نصیحت زن و دوری از بستر قابل اجراست. در صورتی که مردان در مواجهه با مشکل رفتاری همسر، از دو شیوه اول استفاده کنند مشکل حل خواهد شد و درصد بسیار کمی از زنان به این شیوه‌ها پاسخ نداده و کار را به مرحله سوم می کشانند. در هر صورت مرد حق ندارد قبل از دو شیوه اول از تنبیه بدنی استفاده کند. علاوه بر این شیوه، تنبیه فقط در مورد عدم همراهی زن در روابط جنسی توصیه شده است و در هیچ مشکل خانوادگی دیگری نمی توان از آن استفاده نمود. در بعضی از روایات این تنبیه فقط در صورت ارتکاب فحشا از سوی زن تجویز شده است (ابن ماجه السنن).
– در پاسخ به سؤال دوم، همه صاحب نظران مسلمان، زدن زن را در حدی جایز می دانند که هیچ گونه آسیبی مانند جراحت، سیاهی و کبودی و حتی قرمزی به بدن زن وارد نشود. در برخی روایات زدن را با چوب مسواک که چوب نازک و کوتاهی است تجویز شده و همین روایات زدن به صورت را اجازه نمی دهند. در برخی از روایات، اولیاء دین (علیهم السلام) زدن را تحت فشار قرار دادن زن در مسائل اقتصادی از قبیل غذا و پوشاک تفسیر نموده اند.
– در پاسخ به سؤال سوم نیز باید گفت: رسول الله (ص) زدن و آسیب رساندن به زنان را به شدت نهی فرموده و مردانی که چنین روشی دارند را دور از اخلاق و دیانت شمرده‌اند (رشیدرضا، 1995‌) برای نمونه به چند روایت رسیده از آن حضرت می پردازیم.
– هر مردی که به زنش آسیب وارد کند خداوند به نگهبان آتش دستور دهد که به گونه ی او هفتاد صدمه در آتش دوزخ وارد سازد.
-هر مرد مسلمانی که به گیسوی زن مسلمانی چنگ زند دست او با میخ های آتشین کوبیده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *