هدف و انگیزه قتل های سریالی چیست؟

انگیزه شناسی قتل های سریالی

انگیزه، حالت برانگیختگی که ارگانیسم را به عمل وا می دارد و در اصل دلیل تراشی ، توجیه یا  بهانه ای که فرد به عنوان دلیل رفتار خود ارائه می کند.

در سال 1988 لی قاتلان را بر حسب انگیزه آنان برای قتل به یازده گروه به قرار زیر تقسیم کرد:

1- منافع مالی و مادی

2- شهوت

3- دشمنی و عداوت

4- قدرت و تسلط

5- انتقام جویی

6- کسب شانس و موفقیت

7- ترس

8- اجیر شدن برای ارتکاب قتل (اجبار از درون)

9- ناامیدی

10- احساس ترحم و همدردی

11- شعایر دینی

(هیکی ،2006، ترجمه سیف الهی ، 1385)

در خصوص نوع مشخص انگیزه قاتلین، طبقه بندی زیر، طبقه بندی کلی را ارائه می کند. بدون اینکه آن را منحصر به همین موارد و جامع و کامل بداند:

انگیزه ای که در آن مجرم، خشم و خصومت را نسبت به برخی از گروه های جمعیتی یا به کل جامعه ابراز می کند.

 • باند جنایی[2]

انگیزه ای که در آن مجرم به لحاظ وضعیتی یا مالی به وسیله ارتکاب قتلی که در آن مواد مخدر، باند تبهکاران یا جرایم سازمان یافته دخیلند، بهره مند می شود.

 • کسب منفعت مالی[3]

انگیزه ای که در آن مجرمین از ارتکاب قتل منفعت مالی می برند.

 • ایدئولوژی[4]

انگیزه ای که در آن قتل ها جهت اهداف و عقاید یک گروه خاص صورت می پذیرد.

 • قدرت هیجان[5]

انگیزه ای که در آن قاتل وقتی که قربانیانش را می کشد احساس قدرت و یا هیجان می کند.

 • روان پریشی[6]

وضعیتی که در آن قاتل از بیماری روانی شدیدی رنج می برد و به خاطر آن بیماری مرتکب قتل  می شود که ممکن است شامل توهمات دیداری و شنیداری و پارانوئید یا خیالات غیرعادی شود.

انگیزه ای که قاتل به وسیله تمایلات و نیازهای جنسی هدایت می شود(هولمر، 2002).

گاتمچر در سال 1973، قاتلان جنسی را که شهوترانی همراه با بی رحمی و سنگدلی را در مورد مقتولان خود به کار بسته بودند، به عنوان اشخاصی توصیف می کند که رضایت جنسی خود را کشتن کسب می کنند و اینان عموماً یک الگوی خاصی را پایه ریزی و دنبال می نمایند. این الگو شامل طریقه انجام قتل و یا خصوصیات گروهی مقتولان آنان می باشد. کلیشه ای ترین قاتلان سریالی آنانی هستند که به طرق مختلف با مقتولان خود اعمال جنسی انجام می دهند و همین گروه هستند که بیشترین توجهات و هشدارهای عمومی را به سوی خود جلب می کنند(هیکی ، 2006).

بیشترین توجه عامه مردم معطوف جانیانی است که به نحوی با مقتولان خود درگیری جنسی  داشته اند. این درگیریها می تواند شامل تجاوز و هتک ناموس، لواط و یک سری از شکنجه ها و انحرافات جنسی باشد. در واقع بیشتر کارگزاران حقوقی و بسیاری از پزشکان بالینی بر این باورند که اکثریت قاطع قاتلان سریالی دارای ماهیتی شهوتران هستند و مهمترین انگیزه در قتل برقراری رابطه جنسی با قربانیان است(رسلر و همکاران، 1988).

اداره تحقیقات ایالات متحده آمریکا(1985) FBI نمونه ای شامل 36 قاتل جنسی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند و در آنها نیروهای محرکه ای از اوهام جنسی، رفتارهای جنون آمیز ، قتل و تجاوز جنسی ناقص کردن اندام و اخته سازی را کشف کردند.در این مطالعات، تجاوز جنسی صرف نظر از اینکه یک عمل فیزیکی باشد و یا یک تجاوز سمبلیک، که در طی آن یک شیء بی جان به زور داخل دستگاه تناسلی زن چپانده می شود، به صورت عملی عادی و رایج در میان قاتلان سریالی مشاهده شده است. در بعضی موارد جنازه قربانیان مرتکب انواع بی حرمتی، فساد و هرزگی جنسی و قطع اندام ها شده بودند(هیکی ، 2006).

طی مطالعات انجام شده بر روی قاتلان سریالی رفتارهای انحرافی جنسی که توسط آنان صورت گرفته، رفتارهای که مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته اند و این باور وجود دارد که هر یک از این رفتارها به نحوی با جنایات آنان مرتبط است. در برخی موارد، مهاجمان خود در دوران کودکی با یک یا چند مورد از این رفتارها، مورد تهاجم قرار گرفته بودند.

رفتارهای جنسی مورد بررسی و پژوهش در قاتلان سریالی به شرح زیر می باشد:

 

 • کشتن حیوانات

کشتن حیوانات خصوصاً گربه به طریق چاقو زدن و مثله کردن و سپس تشریح بدن آنان و بیرون کشیدن امحاء و احشاء. این گروه از جانیان علاقمند به بروز رفتارهایی تهاجمی علیه دیگران، انهدام مالکیت مردم(مثل آتش سوزی) و یا دزدی هستند.

2-آدم خواری

خوردن تکه هایی از گوشت بدن قربانی. گروهی از قاتلان ، پستان های قربانیان خود را می خورند و گروهی دیگر قسمت هایی از اندام قربانی را در ماهی تابه ریخته و می خورند. در این میان قاتلانی نیز بودند که در کمال خشنودی اقرار کردند ، رژیم اصلی غذایی آنان را کودکان تشکیل می دادند.

 • استمناء(آمیزش با خود)

تحریک جنسی و ارضاء شدن از طریق خود تحریکی. رایج ترین شکل این عمل استمناء با استفاده از نوشته ها، نقاشی ها و توهمان و تخیلات شهوت انگیز می باشد.

نوع دیگر آن خفگی عاشقانه می باشد که می تواند در خشکی و یا آب صورت بگیرد. در نوع اول این نوع خفگی (اسکارمینگ) شخص با استفاده از پارچه و یا ادوات دیگر مثل شال گردن ، کروات و … مانع از رسیدن اکسیژن به مغز شده و به حد بالای لذت جنسی می رسد، در نوع دوم خفگی که در آب است شخص برای افزایش هیجانات جنسی عمداً خود را غرق می کند.

 • مدفوع خواری

علاقه به خوردن مدفوع و رسیدن به مرحله ارضای جنسی .

 • عورت نمایی

در معرض دید قرار دادن عمدی آلت تناسلی(که عموماً در میان مردان است) به طور غیرمنتظره و به افرادی که هیچ گونه گمانی ا زچنین عملی ندارند.

 • استفاده از ادوات خاص به جای شریک جنسی

رسیدن به مرحله ارضای جنسی با جایگزین کردن وسایلی به جای شریک جنسی.

قاتلان سریالی معمولاً، پستان های قربانیان خود را در می آورند تا در دفعات بعدی برای معاشقه از آنان استفاده کنند و برخی دیگر آلات تناسلی قربانی را در محفظه ای قرار داده و از آسیب حفظ می کنند و تعدادی نیز پوست قربانی و عده ای لباس های زیر قربانیان، جواهر آلات زینتی و حتی کیف پول، گروهی دندان ها و یا موهای قربانی.

 • پارافیلی مسن گرا

جستجوی افراد مسن و از جنس مخالف برای اهداف جنسی

 • کلیمافیلیا

تحریک جنسی از طریق تنقیه و اماله

 • سنجاق زنی

شکنجه خود. در این حالت شخص ، نوک پستان ، لبه های فرج، مزج، بیضه و یا آلت تناسلی خود را با وسایل تیزی سوراخ می کند.

 • قتل شهوتی

قتل در نهایت بیرحمی و سبعیت. شامل مثله کردن اندام های بدن قربانی خصوصاً آلت تناسلی وی. قاتلی که آلت تناسلی پسر جوانی را با یک جفت سیم برنده کنده بود و قاتلی دیگر قربانیان را مجبور           می کرده که آلت تناسلی وی را در دهان کرده و با آن معاشقه کند و در همان حال به سر آنان شلیک          می کرده است.

 • مرده بازی

داشتن روابط جنسی با جنازه. این شکل از انحراف جنسی در میان قاتلان سریالی خیلی شایع است که با جنازه مقتولان خود معاشقه می کنند.

 

 

 

 • بچه بازی

ذاشتن روابط جنسی با کودکان. برخی از بچه بازان خود در دوران کودکی قربانی سوء استفاده جنسی توسط بچه بازان بوده اند و این باعث شده که آنها نیز به نوبه خود در هنگام بزرگسالی این رفتارها را نسبت به کودکان تکرار کنند.

 • لواط با کودکان

رابطه جنسی بزرگسالان با کودکان از طریق مقعد آنان می باشد. در میان قاتلان سریالی لواط اولی بسیار رایج است.

 • نوشته ها و تصاویر محرک و مستهجن

استفاده از کتاب و تصاویری که کاملاً صریح و آشکار مسائل جنسی را نشان می دهند. در میان تعدادی از قاتلان سریالی، استفاده از این نوع تصاویر و نوشتجات رایج می باشد.

 • جنون ایجاد حریق

ایجاد حریق عمدی در بیش از یک مورد توسط یک فرد به سبب تحریکات نفسانی و یا تنش تعدادی از قاتلان سریالی در زمان کودکی خود اجزاء آتش افروزان بوده اند.

 • تجاوز به عنف

استفاده از زور در تجاوز جنسی به شخص دیگر. رایج ترین رفتار در میان قاتلان سریالی تجاوز همراه با ضرب و شتم و شکنجه.

 

 • لذت از آزار رساندن به خود و دیگران

تحمیل درد و رنج فیزیکی و یا روانی به دیگران(سادیسمی) و یا به خود (ماساچیزم)

 

 • مزخرف گویی

تحمیل رضایت جنسی از طریق مکالمات تلفنی مستهجن در زمانی که مزاحمان تلفنی در هنگام مکالمه، سطح اشارات جنسی خود را تغییر می دهند.

 • شهوترانی از طریق چشم(اسکوپتوفیلیا)

تحصیل لذت جنسی از طریق نگاه دزدکی از پنجره ها برای دیدن اشخاص

 • شکنجه

سوزاندن پستان های قربانیان، تکه تکه کردن قربانیان در حالیکه زنده بوده اند، قراردادن مقتولان در آب و اتصال جریان برق به آنان و اتصال سیم های لخت برق به شانه ها، صورت، پستان ها یا آلت جنسی قربانیان.(هیکی ، 2006).

[1] – Anger

[2] – Criminal Enterprise

[3] – Financial gain

[4] – Fdeology

[5] – Power – Thrill

[6] – Psychosis

[7] – Auditoty