چه کسانی یاران امام زمانند؟

یاران امام زمان

چون برنامه دولت امام زمان آخرین و کاملترین برنامه های انقلابی جهانی است طبعا باید مجریان آنهم مردمی شایسته مصمم پر قدرت و فداکار باشند و مهمتر اینکه رهبر آنها امام زمان می باید دارای آنچنان نیروی فکری و بدنی وتوانائی باشد که بتواند بر مشکلات مادی و معنوی جهان آشفته و مردم سرگردان و مبهم ریخته پیروز گردد. در روایات اسلامی که شیعه و سنی نقل کرده اند صریحا گفته شده است که مهدی ویاران او که سرنوشت بشریت را در روزگار بحرانی جهان بدست می گیرند،چنین کسانی هستند و خود او فردی فوق العاده است و برنامه دولت او در سطح بسیار عالی دست نخورده مانده است رسول اکرم (ص) در حدیثی صریحا می فرماید: خداوند گنجه های زمین و معادن آنرا برای قائم ما آشکار می سازد[1] در «اسعاف الرزعبین» روایت می کند که پیغمبر فرمود: دائره سلطنت قائم شرق و غرب را فرا می گیرد و خداوند گنجهای زمین را برای آنها آشکار می سازد و ویرانه ای در زمین نمی ماند جز اینکه آنرا آباد سازد[2]  و در دعای عهد که سید بن طاووس دانشمند مشهور از امام صادق (ع) روایت می کند می خواهیم که: خدایا شهرهای ویران شده را به وسیله امام زمان آباد کن و بندگان افسرده دل را زنده دل و شادمان گردان [3]  از مجموع این احادیث معلوم می گردد که جهان کنونی اینطور نخواهد ماند جنگ های منطقه ای و تجاوزهای پیدرپی و شاید جنگ سوم چنان دنیا را در هم بکوبد و تمدن را از میان ببرد که اثری از آنچه فعلا هست باقی نماند- والله اعلم. در حقیقت برنامه کار امام زمان و دولت جهانی او کار و کوشش و عمران و آبادی است که برای اصلاح دنیای در هم ریخته ولی سروسامان جز یک برنامه صحیح و همه جانبه اصلاحی و فعالیت بی نیر تاریخی و پی گیر راه دیگری نیست. تردید نیست که وقتی مردم در رفاه و آسایش بسربرندافرادی سالم و نیرومند خواهند بود و همین نیز موجب عمر طولانی آنهاست که در برخی از روایات می فرماید مردم زمان قائم تا چندین پشت نوادگان ونتیجه های خود را می بینند.

مردم عصر مهدی

موضوع چشم گیر وبسیار جالب دیگری که در اینجا بعد از ظهور امام زمان ارواحنا فداه می بینیم.ترقیات سطح افکار و عقول و اخلاق مردم و سلامت افراد روحی و جسمی آنها برای یک زندگی پر سعادت است از این اخبار بدست می آید که سطح لم و فرهنگ . تمدن در عصر مهدی موعودبقدری بالاست که مردم علوم و کشفیات و اختراعات کنونی را فراموش می کنند. امام باقر (ع) می فرماید: خداوند در زمان قائم چنان عملی به مردم می هد که زن در خانه اش با قرآن و روایت فرمان می دهد[4]  امام صادق (ع) می فرماید: در زمان دولت قائم اگر یک فرد با ایمان در مشرق باشد برادرش را در مغرب می بیند و کسی که در مغرب است برادرش را در مشرق مشاهده می کند[5]  نیز آن حضرت فرمود: هنگامی که قائم قیام می کند خداوند چندان نیرو به گوشها و دیدگان آنها می دهند که اصوات و اشیاء را از فاصله دور استماع می کنند قائم با آنها صحبت می کنند و آنها صدای او را در همانجا که هست می شنوند و به وی نگاه می کنند[6]  و باز امام صادق می فرماید: گویا من قائم را می بینم کخ در بیرون نجف سوار اسبی تیره رنگی است و چون اسبش را به حرکت می آورد مردم هر شهری را می بینند قائم میان آنهاست[7]  دانشمند بزرگ شیعه کلینی از امام باقر روایت: میکند که فرمود هنگامی که قائم ما قیام می کند خداوند دست او را بر سر مردم می گذارد و بدان وسیله عقول آنها جمع و افکارشان کامل می گردد[8]  شیخ صدوق در خصال از امیرالمومنان (ع) روایت می کند که فرمود: وقتی قائم ظهور نمود آسمان باران خود را به قدر کافی  فرو می ریزد و زمین نباتات خود را بیرون می دهد کینه ها از دل بندگان خدا ذایل می شود و درندگان و حیوانات در کمال آرامش بسر می برند تا جائیکه زنی که می خواهد مسافت بین عراق و شام را به پیماید همه جا قدم بر روی سبزه و گیاهان می گذارد و آزادانه راه می رود نه کسی به او تعرض می کند و نه طمع به او وزروزیور او می نماید و نه او هم از کسی ترس و هراسی بدل راه می دهند.

 

[1] ویظهر الله له عزوجل کنوز الارض و معادنها- کمال الدین ج 1 ص 398

[2] یبلغ سلطانه المشرق و المغرب ویطهر اله الکنوز و لا یبقی فی الارض خراب الایعمیره

[3] واعمر اللهم به بلادک واحی به عبادک

[4] توتون الحکمته فی زمانه حتی ان المرئه للتقضی فی بیتها بکتاب الله و سنه رسول الله- غیبت نعمانی ص 126

[5] ان المومن فی زمان القائم و هو بالمشرق لیری اخاه الذی فی المغرب و کذ الی فی المغرب لیری اخاء الذی فی المشرق- منتخب الاثر ص 483

[6] ان قائمنا اذاقام مدالله لشیعتنا فی اسماعهم و ابصارهم حتی یکون بینهم و بین القائم برید یکلمهم فسیمعون و ینظرون الیه و هو فی مکانه- کافی ج ص

[7] قبلا گذشت

[8] اذاقام قائمنا وضع یدهعلی روس العباد فجمع به عقولهم و کملت به احلامهم- کمال الدین ج2 ص 329