مقاله درمورد دانلود کارت امتیازی متوازن

03) و هنوز راه زیادی در پیش دارد(کریسمن و همکاران، 2003).
1-2 بیان مسئله:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به گفته مک کان، (1996) دلیل بازگشت قوم و خویش گرایی به جوامع امروز این است که، تنها نهادی که در دنیای پر تلاطم امروز ابدی است خانواده است.

کسب و کارهای خانوادگی بخش حیاتی اقتصاد جهان هستند، تخمین زده می شود که 90% کسب وکارها در آمریکای شمالی خانوادگی هستند و بیش از نیمی از نیروی کار بخش خصوصی در کسب و کار های خانوادگی استخدام شده اند.
وقتی در مورد کسب وکار خانوادگی سخن به میان می آید، اولین نکته ای که به ذهن افراد خطور می کند کارکردن “پدر ومادر” است، ولی کسب وکارهای خانوادگی میتوانند بسیار بزرگتر و فعال تر از آن باشند. تقریبا 35% شرکتهای فهرست فرچون 500 تحت مالکیت، مدیریت و کنترل خانواده هستند. (مثل لیوایز، جانسون اند جانسون و وال مارت).
کسب وکارهای خانوادگی معمولا عمر کوتاهی دارند، فقط 30% آنها از موسسین به نسل بعد منتقل می شوند و فقط 10% این تعداد به نسب سوم می رسند. میانگین عمر مورد انتظار برای این نوع کسب وکار 24 سال است، در نتیجه محققان به دنبال یافتن راهی برای افزایش عمر و کارایی این بخش مهم اقتصاد و کار آفرینی هستند.
1-3 اهداف تحقیق:
هدف از این تحقیق نشان دادن نحوه استفاده از یک ابزار اندازه گیری و روش مدیریتی استراتژیک قابل قبول ، یعنی کارت امتیازی متوازن (BSC) در جهت همسو کردن اهداف سیستم خانواده و کسب و کار و کاهش تضاد های چالش بر انگیز نظام های” خانواده” و” کسب و کار” در کسب و کارهای خانوادگی و تلاش برای هم راستا سازی این دو ساختار است تا جایی که بتوان به آنها به عنوان یک ساختار یکپارچه و هم افزا نگاه کرد.
1-4 مدل تحقیق:
در این تحقیق تلاش میشود تا با استفاده از وجوه 4گانه کارت امتیازی متوازن، الزامات کسب وکار و انتظارات خانواده که به دلیل تفاوتهای ساختاری یکی از دلایل عمده تعارض در کسب وکارهای خانوادگی هستند، یکپارچگی و هماهنگی ایجاد کنیم.
نمودار 1-1 : مدل تحقیق بدون در نظر گرفتن اجزاء متغیر ها

1-5 سوالات تحقیق:
1-5-1 آیا اولویت های نظام خانواده و نظام کسب وکار با یکدیگر متفاوت هستند؟
1-5-2 آیا این تفاوت ها چالش آفرین هستند؟
1-5-3 آیا این اولویت ها قابلیت هم سو شدن را دارند؟ در صورت پاسخ مثبت آیا این هم سو سازی منجر به عملکرد بهتر سازمان می شود؟
آیا میتوان با استفاده از تکنیک ها مدیریتی به هم سو سازی این اولویتها پرداخت؟
1-6 فرضیه های تحقیق:
1-6-1 علایق و اولویتهای نظام خانواده و نظام کسب و کار با یکدیگر تفاوتهای مشخص و شناخته شده ای دارند.
1-6-2 در کسب و کارهای خانوادگی، تفاوت بین نظام خانواده و نظام کسب و کار منجر به بروز چالش های ویژه و متفاوت میشود.
1-6-3 هم راستا سازی این ساختار ها در کسب و کار های خانوادگی میتواند باعث بهبود عملکرد کسب و کار شود.
1-6-4 امکان هم راستا سازی ساختار های مذکور با تکنیک های مدیریتی وجود دارد.

1-6-5 بین ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
1-6-5-1 بین “بعد مالی” اهداف راهبردی و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
1-6-5-2 بین “بعد مشتری” اهداف راهبردی و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
1-6-5-3 بین “بعد فرایند های داخلی “اهداف راهبردی و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
1-6-5-4 بین” بعد یادگیری و رشد” اهداف راهبردی و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
1-6-6 با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن، میتوان درجهت هم راستا سازی ساختار های متفاوت خانواده و کسب و کار اقدام کرد و از آن نتیجه گرفت.
1-7 روش تحقیق:
کاربردی – توصیفی پیمایشی
– تحقیق کاربردی: این پژوهش با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز اگرچه سطح گفتمان انتزاعی و کلی است اما مربوط به یک زمینه خاص است. برای مثال “بررسی میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی” یک نوع تحقیق کاربردی است.
تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل 5 دسته است:
پیمایشی
همبستگی
پس رویدادی
اقدام پژوهی،
بررسی موردی
1-7-1 تحقیق پیمایشی (Survey Research)
در این نوع تحقیق، هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری است و بیشتر تحقیق های مدیریتی از این نوع می باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه آماری بررسی می شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:
1-7-2 روش مقطعی (Cross Sectional): گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص است. برای مثال بررسی میزان علاقه دانشجویان سال اول دبیرستان به ادامه تحصیل در یک رشته خاص
1-7-3 روش طولی (Longitudinal): در بررسی پیمایش طولی، داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود. برای مثال «سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در دوره های تحصیلات تکمیلی» یا «بررسی تحول مهارت های زبان فارسی پایه اول تا پنجم ابتدائی». تحقیقات تحولی که به بررسی روندها و تحول پدیده ها در طول زمان می پردازند از این دسته هستند.
1-7-4 روش دلفی (Delphi Technique): جهت بررسی دیدگاه های یک جمع صاحب نظر در مورد یک موضوع ویژه می توان از این تکنیک استفاده کرد. مانند “بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه در باره یک طرح جدید آموزشی”
1-8 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :
در این تحقیق تلاش میشود با استفاده از پرسشنامه و ارائه آن به مدیران و کارمندان شرکت هایی که ماهیت خانوادگی دارند تفاوت میان اولویت ها و علایق نظام کسب و کار و نظام خانواده شناسایی، و با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن این تفاوت ها را به حداقل برسانیم تا جایی که بتوان این دو نظام را به عنوان نظامی واحد و یکپارچه مورد بررسی قرار داد.
1-9 تعریف عملیاتی متغیر ها:
همانطور که در مدل مفهومی تحقیق ذکر شد، تحقیق حاضر از دوبخش تشکیل شده است که یک بخش الزامات کسب و کار است و شامل 4 متغیرمستقل:
1-9-1 خانواده به عنوان مالک
1-9-2 خانواده به عنوان کارمند
1-9-3 خانواده به عنوان خانواده
1-9-4 خانواده به عنوان عضوی از جامعه
و همچنین یک بخش شامل عملکرد است که شامل 4 متغیر وابسته :
1-9-5 مالی
1-9-6 مشتری
1-9-7 فرایندهای داخلی
1-9-8 نوآوری و رشد
هستند برای اندازه گیری و سنجش متغیرها از الگوی کرایگ و مورس (2010) برای بخش الزامات کسب و کار و از الگوی نورتن و کاپلان (1992) برای بخش عملکرد استفاده شد.
1-9-1 خانواده به عنوان مالک: از طریق 4 متغیر: رشد کسب و کار خانوادگی، تحکیم عملیات اصلی کسب و کار، متنوع سازی و رشد کسب کار و اجرای ساختارهای کسب و کار برای متنوع سازی و رشد کسب کار سنجش شد.
1-9-2 خانواده به عنوان کارمند: از طریق 3 متغیر: تشویق اعضای خانواده برای کار در شغل های متفاوت کسب و کار، ایجاد دو ردهی شغلی: 1) اجرایی و 2) مدیریتی، تاکید بر اینکه احترام جز اصلی کسب و کار است و وجود انتظار بالا در شرایط حرفه ای کسب و کار طبیعی است، سنجش شد.
1-9-3 خانواده به عنوان خانواده: از طریق 4 متغیر: تشویق تمام اعضای خانواده برای مشارکت در ارتقای ارزش های خانواده، بهبود بیشتر روابط خانوادگی بویژه از طریق جشن گرفتن موفقیت های کسب و کار، تشویق خانواده جهت رفت و آمد بیشتر در کارخانه و دفتر شرکت، و ایجاد برنامه های جانشینی و ایجاد انعطاف بالا در مواقعی که نیاز به جانشینی افراد است، سنجش شد.
1-9-4 خانواده به عنوان عضوی از جامعه: از طریق 4 متغیر: شناخته شدن به عنوان رهبر صنعت تولید رزین فنولیک در ایران، شهرت به اخلاق مداری، صداقت، جوانمردی، و حمایت کردن از جامعه بومی، شهرت کسب و کار به عنوان بهره گرفتن از فرصتها و به رسمیت شناختن میراث بومی و ملی سنجش شد.
بعد مالی عملکرد: از طریق 3 متغیر: سود، بازده سرمایه گذاری و فروش
1-9-6 بعد مشتری عملکرد: از طریق 2 متغیر: وفاداری مشتری و رضایت مشتری
1-9-7 بعد فرایندهای داخلی عملکرد: از طریق 3 متغیر: مسولیت پذیری خانواده، رهبری در صنعت بر پایه میراث به جا مانده از نسل قبلی خانواده و ایجاد ارتباط و توسعه فرهنگ کسب و کار
1-9-8 بعد نوآوری و رشد عملکرد: شانس برابر برای رشد اعضا، تربیت افراد برای انتقال قدرت، محیط کسب و کار جذاب
1-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در تحلیل توصیفی، پژوهشگران، داده های جمعیت شناختی تحقیق را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می کنند. این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌ها از لحاظ میانگین، انحراف از معیار و کمترین و بیشترین مقدار متغیرها پرداخته شده است.
همچنین در تحلیل استنباطی، همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه سروکار دارد. هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی میباشد و محقق بر مبنای ارزشهای حاصله در نمونه انتخابی به آزمون فرضیه متوسل میشود. در این تحقیق از نرم افزارهای Excel و SPSS برای آزمون جداول فراوانی، میانگین و رگرسیون و استفاده شد.
1-11 قلمرو تحقیق(زمانی.مکانی.موضوعی):
قلمرو زمانی: این تحقیق در ابتدای اسفند 90 شروع و در پایان شهریور 92 به پایان میرسد.
قلمرو مکانی:در صورت کفایت داده ها شرکت صنعت و شیمی به عنوان یک شرکت با ماهیت کسب و کار خانوادگی و در صورت عدم کفایت داده ها شرکت هایی با ماهیت مشابه.
قلمرو موضوعی: کسب و کارهایی با ماهیت خانوادگی
1-12 جامعه آماری و روش نمونه گیری :
مجموعه افراد یا عواملی را که می‌خواهیم یک یا چند ویژگی آنها را مطالعه کنیم یک جامعه آماری می‌نامیم.
جامعه آماری ممکن است متناهی یا نامتناهی باشد.
جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارمندان شرکت صنعت و شیمی و در صورت نیاز سایر شرکت ها با ماهیت کسب و کار خانوادگی می باشند.
1-13 روش نمونه گیری و حجم نمونه
نمونه عبارت است از یک بخش که از یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد (نادری و نراقی، 1378؛ خاکی، 1387). با توجه به اینکه جامعه آماری از همگونی نسبی برخوردار است، می توان از روش نمونه گیری تصادفی استفاده نمود. همچنین با توجه به اینکه جامعه آماری محدود است، بر اساس جدول مورگان حجم نمونه محاسبه شده است. در جامعه آماری این تحقیق ، تعداد مدیران و کارکنان شرکت صنعت و شیمی 20 نفر است که بر اساس جدول مورگان، برای جامعه 20 نفری حجم نمونه 19 نفر می باشد.
.
فصل دوم: ادبیات تحقیق
فصل دوم: بخش اول

مقدمه
2-1-1 اهمیت و ضرورت تحقیق:
تقریبا آغاز فعالیت تمام شرکت ها به شکل کسب و کار خانوادگی است. بیشتر از 80 ٪ از تمام شرکت ها در جهان و بیش از ، 12 ٪ از تولید ناخالص داخلی ، و 15 ٪ از نیروی کار در ایالات متحده متعلق به شرکت های خانوادگی است.، بر اساس برآورد های آستراخان و شانکر (1996) اگرچه بسیاری از شرکتهای خانوادگی کوچک هستند ، ولی حدود 35 درصد از شرکت های ذکر شده در اس اند پی 500 و فهرست 500 تایی فورچون را تشکیل می دهند ( اندرسون و ریب، 2003). دربسیاری از متن ها ویژگی های منحصر به فرد شرکتهای خانوادگی در مقابل شرکت های دارای مالکیت متنوع مطرح شده است. این ویژگیها ، از جمله اعتماد ، نوع دوستی ، و تعهد ، می تواند در افزایش بهره وری شرکت و عملکرد آن داشته است (دیویس، 1983؛ چامی، 1999).
کسب و کار خانوادگی از دو سنگ بنای «کسب و کار» و «خانواده» به وجود آمده است.این ترکیب، سبب ایجاد هم افزایی میان «کسب و کار» و «خانواده» خواهد شد و از این روست که اهمیت دو چندان دارد. مدیریت مناسب در هر یک از این سنگ بناها به صورت مستقیم بر دیگری تأثیر خواهد گذاشت و این ویژگی سبب می شود تا مفهوم جدیدی برای مدیریت کسب و کار خانوادگی شکل گیرد.
صاحبان چنین کسب و کارهایی علاوه بر داشتن مهارتهای مدیریتی و کارآفرینی باید از مهارت های زندگی مانند ارتباطات نیز در سطح عالی برخوردار باشند.
راه اندازی کسب و کار موفق خانوادگی، علاوه بر ایجاد درآمد برای اعضای خانواده سبب بهبود روابط میان اعضاء و کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی برای خانواده ها خواهد شد.
2-1-2 جایگاه کسب و کارهای خانوادگی در اقتصاد کشور ما:
کسب و کار خانوادگی همواره در کارآفرینی و اقتصاد جوامع نقش بسزایی داشته است، زیرا در بررسی‌های به عمل آمده بزرگترین منابع سرمایه‌گذاری های غیر رسمی برای راه اندازی کسب و کار اعضای خانواده ،دوستان و بستگان هستند.
در ایران نیز کسب و کارهای خانوادگی با زندگی روزمره مردمان عجین شده است، به گونه ای که در ساختار اقتصادی و شیوه درامد زایی و زندگی آنان، نمونه های زیادی از کسب و کارهای خانوادگی «هر چند بدون سازماندهی» به چشم می خورد. (زعفریان و همکاران، 1386)
2-1-3 کسب و کارهای خانوادگی در دیگر کشورها:
کسب و کارهای خانوادگی یکی از بخش های مهم اقتصاد کشورهای پیشرفته هستند. در آمریکا بیش از ۸۰ درصد کسب و کارها توسط خانواده ها کنترل می شود؛ و بیش از ۶۰ درصد نیروی کار آمریکا برای کسب و کارهای خانوادگی کار می کنند، کسب و کارهای خانوادگی دارای روح کارآفرینانه و نشانگر آرزوها و رویاهای بسیاری از افراد برای استقلال، فعالیت خانوادگی، غرور و ثروت هستند.
به همین ترتیب در اروپا و آمریکای جنوبی و مرکزی ، کسب و کارهای خانوادگی بر ساختار اقتصاد حاکم هستند و بخش مهمی از اقتصاد بسیاری از کشورها را کنترل می کنند. از اینرو می توان کسب و کارهای خانوادگی را بخش مهمی از اقتصاد جهانی دانست.
متأسفانه نرخ موفقیت در اینگونه کسب و کارهای کار آفرینانه به طور کلی پایین است. تخمین ها نشان می دهد ۷۰-۸۰ درصد کسب و کارهای خصوصی طی چهار تا پنج سال اولیه‌ی حیاتشان شکست می خورند و کمتر از ۱۰ درصد آنها بیش از ۱۰ سال دوام می آورند. آمارهای کسب و کارهای خـانوادگی نشـان می دهد کـه کمتر از یک سوم آنها با موفقیت بـه نسل دوم خـانواده انتقـال می یابند. (زعفریان و همکاران، 1386)
2-1-4 تعریف موضوع و بیان مسئله:
کسب وکار های خانوادگی دارای چالشها و موانع خاص و منحصر به خود هستند .این چالشها به طور سنتی به همپوشانی سیستم های خانواده و کسب و کار نسبت داده می شود که در آن، غالبآ، پیوندهای عاطفی بین اعضای خانواده با مسائل کسب و کار در هم تنیده میشوند. (کریگ و لیندسی، 2002) ؛ (لنسبرگ، 1983)؛ (سورنسن، 1999). به همین دلیل کسب و کار خانوادگی به ندرت به عنوان یک سیستم جامع مورد توجه قرار می

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *