منبع پایان نامه ارشد درمورد اندازه گیری، دسته بندی، زوجه

گرافن ابررسانای یک اتصال NG/SG را برای اولین بار بیناکر126 مورد مطالعه قرار داد. در اتصالات پایه گرافن، نوع جفت شدگی ابررسانای مطرح شده در اتصال مهم می باشد ساختار شش گوشی گرافن امکان... ادامه

Read More

منبع پایان نامه ارشد درمورد اندازه گیری، چشم انداز، دینامیکی

ریهی اصلی BCS پیشبینی میکند که نمای برابر2 ̸ 1 است. بسیاری از ابررساناهای معمولی به خوبی با این پیشبینی توافق دارند. دومین پیشبینی مهم نظریه BCS عبارت است از وجود گاف Δ2 در سطح فرمی که در... ادامه

Read More

منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه گذاری، دماهای بحرانی، دانشگاه ها

و سیال93 شهرت یافت، الکترونها به دو گروه عادی ابرالکترونها تقسیم می شوند که ابرالکترونها عامل اصلی ابررسانایی بشمار می روند و در دماهای کمتر از دمای گذار، عمل هدایت الکتریکی را بعهده... ادامه

Read More

منبع پایان نامه ارشد درمورد درجه حرارت، اندازه گیری، معادله ساختاری

_(R_B)^N▒ ψ_B e^(i K R_B ) X(r-R_B )-1/√N ∑_(R_B)^N▒ 〖ψ^’〗_B e^(i K^’ R_B ) X(r-R_B ) 1-10- روشهای ساخت گرافن همانطور که ذکر شد گرافن ماده ای دو بعدی است که به دلیل ضخامت اتمی و ویژگی های عالی و نیز کاربردهای... ادامه

Read More

منبع پایان نامه ارشد درمورد اصول موضوعه، تحقیقات بنیادی، اندازه گیری

اتم دیگر پیوند کووالانسی تشکیل داده اند و بسیار پایدارند اما در عین حال صفحه های گرافیت براحتی می توانند روی یکدیگر بلغزند و به همین دلیل از این ترکیب در روغنکاری و روانکاری و نوشتن... ادامه

Read More

منبع پایان نامه ارشد درمورد تکنولوژی، فناوری نانو، اندازه گیری

و اثر جوزفسون اگر دو ابررسانا را خیلی به هم نزدیک کنیم، مقداری از جریان یکی به دیگری نشت می کند. در دو سر این تونل یا هیچ ولتاژی وجود ندارد. یعنی میزان جریان نشتی به ولتاژ بستگی ندارد... ادامه

Read More