پایان نامه کارشناسی ارشد : دلایل شکست پروژه های توسعه محصول جدید

دلایل بسیاری وجود دارد که توجیه کننده شکست پروژه های توسعه محصول جدید محسوب می گردد که عبارتند از (اخباری و دیگران، […]