بورس اوراق بهادار

های خارجی انجام دهد. حال آنکه بر اساس بندهای 9 و 10 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384، سرمایه گذاران خارجی حداکثر می توانند 10 درصد سهام شرکت ها را در بورس... ادامه

بورس اوراق بهادار

می‌باشد: گروه اول: اولین کسی که حق او ضایع می‌شود واقف است چرا که او با وقف کردن قصد دارد مال او، صدقه ای جاریه باشد و تا روز قیامت برای او پاداش نوشته شود. گروه دوم: حق آیندگانی که حق... ادامه

تولیت

است.گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران در قانون مدنی ایران صحبتی از شخصیت حقوقی وقف نشده است. دلیل این امر می‌تواند پیروی قانونگذار از متون فقهی شیعه باشد که در آنها به طور... ادامه

عقد قرض

تعارضی با قابلیت قبضشان ندارد. مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف در این مبحث پس از تعریف شخصیت حقوقی به بررسی ریشه های این نهاد در فقه می‌پردازیم و سپس شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه و حقوق ایران... ادامه

بورس اوراق بهادار

به همان حال باشد» با گسترش اسکناس در جامعه امروزی منفعت اسکناس در استفاده از مالیت آن است. بدین معنا که اگر 100 هزار تومان به کسی عاریه داده شود، وی آن را خرج کرده بعد از یک ماه 100 هزار... ادامه

بانکداری اسلامی

قانون مدنی مقرر شده است مشروعیت جهت معامله است. جهت معامله «عبارت از داعی است که قبل از معامله در هر یک از متعاملین پیدا می‌شود و سبب انجام معامله می‌گردد… جهت امری است که هر یک از... ادامه

بورس اوراق بهادار

گسترده‌تر از بازار پول است.این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه که در بسیاری از موارد دولت در فعالیت‌های مالی دخالت دارد، فعالیت بازار پول گسترده‌تر از بازار سرمایه و همین... ادامه

تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار

می‌باشد: گروه اول: اولین کسی که حق او ضایع می‌شود واقف است چرا که او با وقف کردن قصد دارد مال او، صدقه ای جاریه باشد و تا روز قیامت برای او پاداش نوشته شود. گروه دوم: حق آیندگانی که حق... ادامه

تحقیق با موضوع تولیت

است.گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد در قانون مدنی ایران صحبتی از شخصیت حقوقی وقف نشده است.... ادامه