بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال …

۲-۸-۱ عوامل موثر بر تصادفات جاده ای:
ایمنی عبور و مرور یکی از اصول برنامه‌ریزی حمل و نقل بوده که با گسترش تکنولوژی و توسعه شهرها نیاز به توجه و دقت نظر بیشتری پیدا کرده است. در کشورهای توسعه یافته همگام با توسعه سایر بخشها موضوع ایمنی نیز مورد توجه قرار گرفته و با انجام مطالعات و اتخاذ تدابیر لازم سعی شده است که تصادفات و پی‌آمدهای ناشی از آنرا تا حد ممکن کاهش دهند. ولی متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم تعداد و نرخ تصادفات همواره سیر صعودی داشته است. کاهش خسارات ناشی از تصادفات جاده‌ای نیازمند بررسی و تحلیل عوامل، اصلاح بعضی از مقررات موجود و هماهنگی بیش از پیش ارگانهای ذیربط می‌باشد.
سیستم حمل و نقل جاده‌های متشکل از سه زیر بخش جاده، راننده و وسیله نقلیه بوده که هر یک از این سه بخش نقش عمده و متمایزی در ایجاد تصادفات جاده ای بازی میکنند.
فاکتورها و پارامترهای متفاوتی در هر یک از این سه بخش وجود دارد که هر سانحه و تصادفی که اتفاق می افتد متاثر از بعضی یا ترکیبی از آن پارامترها می باشد.
اگر چه تحقیقات بسیاری جهت درک علل و عوامل اصلی تصادفات جاده ای انجام شده است ولی به دلیل مجزا کردن برخی از عوامل برای بررسی، و ثابت نگهداشتن عوامل دیگر سبب شده است که نتوان درک دقیقی از عوامل مهم و اصلی شدت تصادفات بدست آید (او ای سی دی ،۱۹۹۷)
۲-۹ تاثیرات فنی خودرویی :
۲-۹-۱ علل فنی :
هرگاه یک وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی نبوده و تمام قسمت ها و اجزاء آن سالم باشد و در حادثه عامل موثری محسوب نشود، علت تامه تصادف به آن منتسب نمی باشد.
معایب ونواقص ذیل جزء علل فنی محسوب می شوند:
۱- نقص در سیستم فرمان و جلوبندی
۲- نقص در سیستم ترمز(حساس نبودن ترمز- یا فقدان آن)
۳- نقص فنی در چراغ های جلو و عقب در شب و هنگام تاریکی و همچنین چراغ های راهنما و دنده عقب و ترمز در روز و شب
۴- نقص در چرخ های وسایل نقلیه
۵- نقص در لاستیک چرخ ها( ترکیدن ناگهانی یا پنچر شدن و صاف بودن لاستیکها)
۶- نقص در برف پاک کن ها موقع بارندگی
۷- نداشتن آئینه های مورد نیاز (آئینه مخصوص و آئینه بالای سر و آئینه بغل)
۸- سایر نواقص مانند نقص در شیشه ها
۹- دستگاه انتقال نیرو
لازم به توضیح است که عیب و نقص در وسیله نقلیه به دو صورت است:
۱- عیب و نقص فنی حادث ۲- عیب و نقص فنی مستمر
۲-۹-۲ عیب و نقص فنی حادث:
عیب و نقص حادث به ندرت رخ می دهد، مثلاً وقتی که خودرویی از لاستیک نو و آماده استفاده می کند و در حال حرکت به علل عبور از جسم تیزی یا علل دیگری ناگهان لاستیک می ترکد، و یا اینکه ترمز خودرو به علت بریدن ناگهانی یکی از لوله های سیستم ترمز، دچار اشکال می شود، با کمی دقت می توان ضمن یافتن علت، به صحت وقوع حادث ناشی از عیب ونقص فنی ناگهانی رسید.
۲-۹-۳ عیب و نقص فنی مستمر:
این عیب و نقص برخلاف عیب و نقص فنی حادث، وقتی به وجود می آید که راننده از قبل آگاهی داشته که درسیستم ترمز خود اشکال دارد و برای متوقف کردن وسیله نقلیه اش مثلاً می بایستی چند بار پدال ترمز را فشار دهد و یا اینکه با لاستیک صاف و بدون عاج و کم باد اقدام به رانندگی نماید. که در این حالت، مسئولیت به عهده راننده است در اینگونه حالت، بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند، علت واسط را می بایست در قصور راننده دنبال کرد و یا حداقل هم قصور و هم وجود عیب و نقص ها را نوشت.
۲-۱۰ تاثیرات غیرفنی خودرویی :
۲-۱۰-۱ علل غیر فنی:
در این قسمت به مشکلاتی که از طریق محصولات و قسمت هایی از خود وسیله نقلیه، ایجاد و در نتیجه، موجب کم شدن میدان دید راننده شده و در نهایت، حادثه رانندگی رخ می دهد، اشاره
می کنیم.
علل غیر فنی عبارتند از:
۱- محمولات خودرو، که یا از طریق کج بودن، مانع دید می شوند و یا داشتن طول و عرض و حتی ارتفاع بیش از حد
۲- بزرگ بودن بیش از حد وسیله نقلیه
۳- قسمتی ازخودرو که مانع دید راننده می شود.
۴- سنگین بودن وسیله نقلیه به علت حمل بار اضافه(اضافه تناژ)
۵- سرنشین و مسافر اضافه
۶- سایر نواقص
۲-۱۰-۲ تعداد محورهای خودرو :
با توجه به اینکه تردد وسایل نقلیه سنگین بیش از سه محور در محور هراز ممنوع می باشد در ذیل به وسایل نقلیه سنگین دو محور و سه محور اشاره شده است.
۲-۱۱ عوامل انسانی تصادفات :

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است