پایان نامه تکنولوژی در خدمت توسعه محصول جدید

۲-۲-۱- تکنولوژی

تکنولوژی یا فناوری هنر استفاده از دانش‏ها، مهارت‏ها و تجارب سازمانی است تا با تولید و به کارگیری کالاها و خدمات نیازهای رو به گسترش انسان برآورده شود. انتقال تکنولوژی، شامل تمام نظام‏های حمایتی و سازوکارهای مورد نیاز برای توسعه یک محصول، فرایند یا خدمات است که به این منظور می‏توان از تبادل‏ دانش‏ها، مهارت‏ها و تجارت سازمانی استفاده نمود.

تکنولوژی ترکیبی است از دو واژه یونانی: Techne به معنای هر آنچه که در طبیعت وجود نداشته باشد و Logie به معنای هر آنچه که مبتنی بر عقل و منطق باشد. واژه تکنولوژی راهی بس طولانی را در طول تاریخ پیموده، تا امروز بدین شکل در ادبیات مدرن امروزی مطرح گردیده است. در طول تاریخ واژه تکنولوژی را می‌توان به انحاء مختلف در زبان‌های گوناگون مشاهده نمود. در یونان τέχη معمولاً به معنای «هنر»، «صنعت» یا «مهارت» ترجمه شده است. ریشه این کلمه در زبان هند و اروپایی tekhn احتمالاً به معنای «کارِ چوبی» و یا «نجاری» بوده است. در زبان سانسکریت کلمه taksati به معنای  «ساختمان» و یا «سازه» به کار رفته است که احتمالاً از کلمه tekton یونانی مشتق شده است (Mitcham, 1994, p 117).

در طول تاریخ با تکیه بر دو رویکرد مختلف به تعریف تکنولوژی پرداخته شده است. این دو رویکرد عبارتند از : ۱) درون‌گرایان و ۲) برون‌گرایان . تعاریف درون‌گرایان از تکنولوژی، اغلب با تکیه بر معنی و مفهوم مهندسی آن بوده است، یعنی ساختن مصنوعات و استفاده کردن از آنها. برای مثال کرانزبرگ و پورسل تکنولوژی را چنین تعریف می‌کند: «تلاش انسان برای مواجه شدن با محیط فیزیکی… و سعی برای رام کردن یا کنترل کردن محیط بوسیله . . . ابتکار و نبوغ خود در استفاده نمودن از تمامی منابع در دسترس (Mitcham, 1994, p 116 )».

از سوی دیگر تعاریف ارائه شده توسط بیرونی‌گرایان از تکنولوژی، بر پایه اثراتی بوده که بر روی نهادهای اجتماعی نهاده است. از این‌رو اغلب صاحب‌نظران این دیدگاه را دانشمندان علوم اجتماعی تشکیل می‌دهند. برای مثال سینگر تکنولوژی را چنین تعریف می‌مند : « این‌که هر چیز به‌طور معمول چگونه انجام می‌شود یا ایجاد می‌شود و اینکه چقدر انجام می‌شود یا ایجاد می‌شود (Mitcham, 1994, p 116 )».

به هر حال میان techne یونانی و تکنولوژی امروزی تفاوتی بسیار وجود دارد. امروزه نیز تعاریف بسیاری از تکنولوژی ارائه می‌گردد. این تعاریف معمولاً تلفیقی از هر دو دیدگاه مهندسی و اجتماعی هستند. برخی از این تعاریف عبارتند از :

تکنولوژی عبارت است از ارزش بهسازی، برخورداری از دانش ایجاد کننده بهبود و ارزش نهفته در محصولات و خدماتی که در بر دارنده مجموعه‌ای از دانش هستند ( Ellul, 1964 ).تکنولوژی روش انجام کار و ابزاری است که توسط آن به اهداف خود نائل می‌شویم. تکنولوژی کاربرد عملی دانش و ابزاری جهت کمک به تلاش انسان است ( خلیل، ۲۰۰۰، باقری ۱۳۸۱، ص ۱۴ ). تکنولوژی معلوماتی است که روش انجام کارها را به ما می‌آموزد (ملک‌زاده، ۱۳۸۴، ص ۱۹).

مجموعه‌ای متشکل از اطلاعات، ابزارها و تکنیک‌هایی که از علم و تجربه عملی نشأت گرفته‌اند و در توسعه، طراحی، تولید و به‌کارگیری محصولات، فرآیندها، سیستم‌ها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

(fa.wikipedia.org/wiki/ فناوری)

 

۲-۲-۲ – بازاریابی

تعریف لغت نامه ای بازاریابی عبارت است از«فراهم کردن کالاها یا خدمات برای برآورده ساختن نیازهای مصرف کنندگان.» بازاریابی شامل درک خواسته های مشتری و تطابق محصولات شرکت، برای برآورده ساختن آن نیازها و در برگیرنده فرآیند سودآوری برای شرکت است.بازاریابی موفق مستلزم برخورداری از محصول مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب است و اطمینان از اینکه مشتری از وجود محصول مطلع است، از این رو موجب سفارشهای آینده می شود.

بازاریابی درباره داشتن برنامه ها و ترویج ها و تبلیغات و هزاران چیز دیگری است که در متقاعد کردن مردم به خرید یک محصول، بازاریابی یعنی نشستن آدم ها روی صندلی ها بحث بازاریابی درباره منفعت و نتایج است.بازاریابی یک فعالیت راهبردی و راه و روشی است متمرکز بر فرجام اقدامات مربوط به جذب مصرف کننده بیشتر، برای خرید محصول شما در دفعات بیشتر به نحوی که شرکت شما پول بیشتری به دست آورد.

به عبارت دیگر بازاریابی، بخش‌هایی از بازار را به عنوان مناسب‌ترین بخش بازار برای شرکت شناسایی و مشخص می‌کند که شرکت نیز توانایی و امکان عرضه خدمات به آنها را دارد و همچنین مناسبترین محصولات و خدمات مورد نیاز آن بخش را طراحی و معرفی می‌کند.

بازاریابی بر پایه ۴ مقوله اصلی:

 1. کالا یا خدمات
 2. توزیع
 3. قیمت‌گذاری
 4. ترویج

واژه بازاریابى نباید به معنى قدیمى آن، یعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبیر گردد ومعناى جدید این واژه همانا تأمین نیازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شدید روبه‌رو هستند و پاداش از آن شرکتى خواهد بود که بتواند به بهترین نحو ممکن، خواست‌هاى مشترى را درک و بالاترین منفعت را براى مشتریان هدف خود تأمین کند. در محدوده بازار، این مهارت‌هاى بازاریابى است که شرکت‌هاى حرفه‌اى را از شرکت‌هاى غیرحرفه‌اى تفکیک مى‌کند

بازاریابى بعنوان فرآیندى مدیریتى – اجتماعى تعریف مى‌شود که بوسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌هاى خود اقدام مى‌کنند.

واژه بازاریابى نباید به معنى قدیمى آن، یعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبیر گردد. معناى جدید این واژه همانا تأمین نیازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شدید و فزاینده‌اى روبه‌رو هستند و پاداش از آن شرکتى خواهد بود که بتواند به بهترین نحو ممکن، خواست‌هاى مشترى را درک و بالاترین منفعت را براى مشتریان هدف خود تأمین کند. در محدوده بازار، این مهارت‌هاى بازاریابى است که شرکت‌هاى حرفه‌اى را از شرکت‌هاى غیرحرفه‌اى تفکیک مى‌کند.

 

۲-۲-۲-۱ بازاریابی صنعتی و مصرفی

بازاریابی صنعتی به عنوان آن دسته از عملکردها و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تعریف شده‌است، که فرایندهای مبادله را بین تولید کنندگان و مشتریان سازمانی تسهیل می‌کند. ماهیت بازاریابی صنعتی را می‌توان، خلق ارزش برای مشتریان به وسیله ارائه کالاها و خدماتی دانست که نیازهای سازمانی و اهداف آنها را تحقق می‌بخشد.

به تعریفی جامع، فرآیند کشف، ترجمه خواسته‌های مشتریان صنعتی و نیازها و الزامات آنها به محصولات و خدمات ویژه جهت ارتباط موثر شیوه‌های توزیع، قیمت‌گذاری، خدمات پس از فروش، متقاعد کردن بیشتر و بیشتر مشتریان برای استفاده مستمر از این محصولات و خدمات را بازاریابی صنعتی می‌نامیم. این نوع بازاریابی در مقایسه با بازاریابی مصرفی تفاوتهایی دارد که اینگونه می‌توان بدان اشاره کرد. اول اینکه گرچه در بازاریابی صنعتی همانند بازاریابی کالاهای مصرفی، نیاز به شناخت بازارهای هدف و تشخیص نیاز این بازارها و طراحی محصولات و خدمات مناسب برای تامین خواسته‌های بازار وجود دارد، ولی باید توجه کرد که در مقایسه با بازاریابی مصرفی، بازاریابی صنعتی در حوزه مدیریت عالی قرار دارد.

در بازاریابی صنعتی نقش خصوصیات و ویژگیهای محصول خیلی مهم و حیاتی است و عرضه کنندگانی که خصوصیات مورد نظر مشتریان را تامین نکنند مورد انتخاب قرار نخواهند گرفت. در مقایسه با بازاریابی مصرفی، قیمت در بازاریابی صنعتی نقش جداگانه‌ای دارد. در بعضی موارد مشتریان صنعتی حاضرند قیمت بیشتری دهند ولی در عوض از تحویل به موقع و کیفیت محصولات خدمات اطمینان حاصل کنند و حتی در موارد دیگری مثل مناقصه‌های خرید نقش قیمت پراهمیت‌تر می‌شود. در بازاریابی صنعتی، بازاریاب باید به این نکته واقف باشد که تقاضای کالاهای صنعتی از تقاضای مصرف کننده نهایی ناشی می‌شود، یعنی تقاضا برای یک محصول بستگی به نحوه استفاده از آن در ارتباط با محصولات دیگر دارد. گاهی بازاریاب صنعتی سعی می‌کند با تبلیغات، تقاضای مشتری نهایی را تحریک کند تا تقاضا برای کالاهای صنعتی خودرا افزایش دهد. (http://fa.wikipedia.org/wiki)

 

۲-۲-۳ – نوآوری

خلاقیت به طور عام یعنی توانایی ترکیب اندیشه‌ها به شیوه‌ای منحصر به فرد یا ایجاد ارتباطی غیرمعمول بین اندیشه‌ها. یک سازمان که مشوق نوآوری است سازمانی است که دیدگاه‌های ناشناخته به مسائل یا راه حل‌های منحصر برای حل مسائل را ارتقا می‌دهند.

نوآوری تبدیل یک  ایده به یک محصول یا خدمت جدید برای بدست آوردن مزیت اقتصادی

نوآوری زمانی رخ می‌دهد که ایده به صورت محصول، فر آیند یا خدمتی توسعه یابد. تعاریف مختلفی از نوآوری ارائه شده‌است. نوآوری را همانند هر فعالیت عینی درکنار نبوغ و استعداد، نیازمند دانش، توجه و سختکـــوشی همه دست اندرکاران می‌داند. او معتقد است آنچه در میان کارآفرینان مشترک یافتم نه گونه خاصی از شخصیت بلکه تعهد سیستماتیک به نوآوری بوده است مایکل تاشمن نوآوری را بستر پیروزی در کسب وکار دانسته تا مدیران در پی شناسایی سازوکار چرخه فناوری و جویبار نوآوری بتوانند به کمک انجام دگرگونی‌های ناپیوسته در سازمان به امتیازهای ناشی از آن‌ها برسند. خلاقیت و نوآوری، استعداد مرموز نزد افراد نیست بلکه فعالیت روزمره برای برقراری روابطی است که قبلاً دیده نشده و برقراری ارتباط بین مسائلی است که به طور معمول در کنار یکدیگر قرار نمی گیرد. البته نوآوری در سایه نبوغ محض هم وجود دارد ولی بیشتر نوآوران به ویژه پیروزمندان آن‌ها، از راه جستجوی آگاهانه و هدفمند فرصت‌های کمیاب به نتیجه رسیده‌اند. هالت اصطلاح نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرآیندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کاربرد. در ادامه توضیح می دهد که نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلند مدت را میسر سازد. به عبارتی دیگر نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند اوریب ، نیز بیان می‌کند نوآوری توسعه و کاربرد ایده جدید به صورت محصول، فرآیند یا خدمت جدیدی است که منجر به رشد پویای اقتصاد ملی و افزایش استخدام برای تولید سود در شرکت نوآور می‌باشد. نوآوری پدیده‌ای نیست که فقط یک بار رخ دهد، بلکه فرآیندی مستمر و متشکل از فرآیند تصمیم‌گیری سازمانی در تمام مراحل، از توسعه ایده جدید تا کاربردی شدن آن می‌باشد. ایده جدید اشاره به درک نیاز جدید مشتری یا روش جدید تولید دارد و از طریق جمع آوری اطلاعات با دیدگاه کارآفرینانه توسعه می‌یابد. در فرایند کاربردی شدن ایده جدید، به صورت محصول، فرآیند یا خدمت، به کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری باید توجه شود.

 

۲-۲-۳-۱ نوآوری بازار

شامل دانش جدید در کانال‌های توزیع، محصول و کاربردها برای انتظارات، ارزش، نیازها و خواسته‌های مشتریان است و هدف اصلی آن بهبود آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) است. فراسکاتی مانوئل بیان می‌کند که نوآوری بازار به بازاریابی محصولات جدید و کلیه فعالیتهایی که به نحوی مرتبط با توسعه محصول جدید است توجه می‌کند این فعالیت ممکن است شامل قسمت‌های بازار، پذیرش محصول در بازارهای مختلف و تبلیغات باشد ولی شامل ایجاد شبکه های توزیع برای نوآوری بازار نیست.

 

۲-۲-۳-۲ انواع نوآوری

۲-۲-۳-۲-۱ نوآوری تدریجی

عبارت است از اضافه کردن تغییراتی بر روی مدل کسب و کار و یا تکنولوژی‌های موجود و بهبود آن ها. پورتفولیو یک شرکت معمولا مملو از نوآوری‌های تدریجی به عنوان روشی جهت کسب ارزش بیشتر از محل محصولات و خدمات موجود می‌باشد. نوآوری تدریجی بسیار زیاد، در مواردی که منابع و زمان را به بهبود محصولات و خدمات کم ارزش موجود تخصیص می‌دهد (در حالی که می‌توان این منابع و زمان را به خلق محصولات باارزش تر تخصیص داد)؛ می‌تواند مهلک و کشنده باشد. سرمایه گذاری کامل بر روی نوآوری تدریجی می‌تواند سازمان را در مقابل رقابت آسیب پذیر کند.

 

۲-۲-۳-۲-۲ نوآوری نفوذی

گویای تغییر اساسی در مدل کسب و کار یا تکنولوژی می‌باشد. شرکت کامپیوتری اپل، به صورت تاریخی در حوزه نوآوری نفوذی، با توجه به معرفی نوآوری‌های فنی رقابتی، عمل می‌کند ، در حالی که شرکت دل با معرفی یک مدل کسب و کار جدید که به صورت مستقیم کالا را به دست مشتری می‌رساند و دردسرهای سیستم توزیع سنتی را ندارد، در این حوزه بر اساس نوآوری در مدل کسب و کار عمل می‌کند. شرکت‌ها در مواجه با این نوآوری، معمولا با تصمیمات پیچیده و دشواری روبه رو هستند؛ زیرا باید در مورد این که تکنولوژی را تغییر بدهند و یا مدل کسب و کار را و همچنین باید در مورد این که چگونه سرمایه گذاری اثربخش بر روی هر دو انجام شود، تصمیم گیری کنند. این ابهام در سازما نها موجب اغتشاش و تعارض سازمانی و استفاده ناکارآمد از منابع خواهد شد.

 

۲-۲-۳-۲-۳ نوآوری رادیکال

این نوآوری حاصل مدیریت موفق شرکت در مواردی است که به صورت همزمان مدل کسب و کار و تکنولوژی تغییر می‌کند. یک نوآوری رادیکال مناسب می‌تواند در محیط رقابتی صنعت تغییرات اساسی ایجاد کند. نوآوری‌های رادیکال بیش از حد، می‌توانند منابع را هدر داده و موجب شکل گیری انتظارت غیرواقعی در مورد خلق چیزهای جدید در آینده شو ند که ممکن است برای شرکت مهلک و کشنده باشند. بدون حمایت قدرتمند از قابلیت‌ها در نوآوری‌های تدریجی و نفوذی و ایجاد یک ترکیب استراتژیک از انواع نوآوری ها، نوآوری رادیکال می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. باید توجه کرد که ایجاد تعادل و انسجام در پورتفولیو سرمایه گذاری و ایجاد ترکیبات مناسب از نوآوری‌های تدریجی، نفوذی و رادیکال برای تطابق با واقعیات شرکت، از اهمیت بسزایی برخوردارند. این مهم نیاز به مدیریت مشخصه‌ های تعاملی مدل‌های کسب و کار و تکنولوژی در طی ماتریس تکاملی دارد. (http://fa.wikipedia.org/wiki)

 

۲-۲-۴- تیم توسعه محصول

به تعداد محدود از افراد با مهارت های مکملند که به منظور هدف مشترک و اهداف عملیاتی وبا رویکرد مسئولیت متقابل در برابر یکدیگر دور هم جمع شده اند، وبرای رسیدن به اهداف سازمان در توسعه محصولات جدید تلاش می کنند مه دارای خصوصیات زیر هستند

 • خلاق _ نوآوری
 • تحلیلگر
 • کاشف
 • سازنده-سازمان دهنده
 • نتیجه گر-تولید کننده
 • کنترل کننده- بازرس
 • نگهدارنده
 • گزارشگر_مشاور
 • هماهنگ کننده

 

 

۲-۲-۵- نرم افزار طراحی فرش بوریا

تخصصى‌ترین و منحصربه‌فردترین نرم‌افزار طراحى فرش است که قادر است همزمان تمامى احتیاجات طراحان حرفه‌اى فرش ماشینى و دستباف را برآورده نماید.

نرم‌افزار طراحى فرش بوریا، در عین ارائه راه‌کارهاى جدید و قدرتمند در زمینه طراحى فرش، کاهش چشمگیر هزینه‌ها، افزایش بهره‌ورى، حداکثر انعطاف‌پذیرى و کنترل جامع فرایند طراحى را نیز تضمین مى‌نماید

نرم افزار بوریا ابزاری قدرتمند برای مدرنیزه نمودن پروسۀ کامل طراحی تا تولید ،جهت انواع پارچه های ژاکارد،فرش ماشینی وفرش دستبافت است. این نرم افزار دارای ویژگی های قدرتمند و متعددی است، که باعث کوتاه تر  شدن زمان طراحی و آماده سازی نهایی محصول می گردد. برخی از قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

 • امکان اسکن مستقیم تصاویر تحت استاندارد twain
 • استخراج و حذف خودکار خطوط شطرنجی از روی تصاویر اسکن شده با بهره مندی از تکنیک های خاص پردازش تصویر و شکل شناسی
 • کاهش رنگ خودکار تصاویر با بهره گرفتن از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی
 • فیلتر های خاص جهت اصلاح وضوح،روشنایی و کنتراست در تصاویر اسکن شده
 • آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 • ایجاد رنگ بندی های مختلف طرح و جابجایی رنگ های موجود در طرح
 • تغییر و اصلاح رنگ های بکار رفته در طرح و بهره مندی از سیستم آرشیو رنگ جهت مطابقت کامل نمونه های چاپ شده با رنگ های مورد نظر
 • انواع قرینه سازی ، تکرار وتبدیلات مورد نیاز به همراه تغییر ابعاد و باز سازی تصاویر
 • بیش از ۴۰ نوع ابزار طراحی خاص ، متنوع وقابل تعریف، با قابلیت نمایش همزمان غطوط شطرنجی با نسبت های طول و عرض متفاوت
 • بالغ بر ۱۰۰ نوع توابع وعملیات مختلف جهت ایجاد جلوه های مورد نیاز و تسهیلات لازم در امر طراحی انواع منسوجات،فرش ماشینی و دست بافت
 • پشتیبانی انواع ادوات جانبی(اسکنر،پرینترو دیجیتایزر)
 • امکان اجرای برنامه در محیط شبکه
 • به همراه برنامۀ بافت بوریا جهت ایجاد انواع بافت های پاکارد (۸تاری،۸پودی) با پشتیبانی تراکم پودی متغییر

نرم افزار طراحی بوریا ابزار قدرتمندو خلاق جهت طراحی انواع منسوجات دابی در رنگ بندی های متنوع و در کوتاه ترین زمان ممکن است. این سیستم دارای ویژگی های قدرتمند ومتعددی است ،که باعث کوتاه تر شدن زمان طراحی ،امکان ایجاد رنگ بندی های متنوع پیش از تولید و کاهش هزینه های نمونه می گردد. برخی از قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

۱-قابلیت طراحی با ۱۰۰۰۰ تار وپود در یک راپورت و۵۰ورد

۲-شامل آرشیو بافت بالغ بر ۵۵۰ بافت متنوع و ۵۰۰ نوع بافت به همراه نخ کشی

۳-تغییر واصلاح رنگ های بکار رفته در طرح،امکان ایجاد رنگ بندی های مختلف

۴-شبیه سازی بافت پارچه به انضمام آرشیو  نخ های فانتزی

۵-تهیه گزارشات وزنی وتعیین درصد نخ های مصرفی به همراه محاسبه هزینه آن

۶-امکان درج نحوه قرار گیری تار وپودها بصورت چشمی/دستی ویا به صورت عددی در جدول

۷-تعریف انواع چله  کشی های مستقیم ،جناغی ،شکسته،ترکیبی و….

۸- استخراج نقشۀ ضربه و چله کشی از بافت به صورت خودکار

 • امکان تعریف بافت به صورت موضعی

۱۰-امکان طراحی با تراکم تاری و  پودی متغییر

۱۱-امکان تغییر بلافاصله نوع بافت و مشاهده اثر آن ،بر روی طرح مورد نظر

(www.booria.com)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *