رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع خشونت علیه زنان

دانلود پایان نامه

نسبت به ورود دختران به مراکز دانشگاهی تعدیل کند. با ورود دختران روستایی و سنتی به این واحدها ، به تدریج در زیست بسته آنها در روستاها و شهرهای دور افتاده شکاف افتاده است .
بحث درباره «غیرت ورزی در تربیت» که منجر به سرخوردگی ، ضعف و بی تفاوتی دختران در خانواده های ایرانی می شود ، به تدریج جایگاه خود را در گفته ها و نوشته های دینی ـ اجتماعی باز می یابد و در مطبوعات جلوه گر می شود . غیرت ورزی در دیدگاه های تعدیل شده اسلامی ، این گونه مورد نقد قرار گیرد :
«… گاهی اوقات مشاهده می شود که سخت گیری های خانواده نسبت به فرزندان جوان و نوجوان و به خصوص دختران در غالب غیرت ورزیدن موجب سرخوردگی و در هم شکستن بنیان شخصیت دختر می شود . دختران جوان و نوجوان باید آزادی حضور سالم در جامعه را داشته باشند . غیرت ورزی صحیح مراقبت از حدود و مرزهاست و نه زندانی کردن و به انزوا کشیدن دختران . دختر جوان هم به خاطر جوانی اش نیازمند شادابی و طراوت است و باید به او اجازه قد برافراشتن و رشد و نمو را داد … ، گاهی اوقات خانواده هایی مشاهده می شوند که هم فرزند پسر دارند و هم دختر . پسران آزادی مطلق دارند که هر جا بروند ، با هر کسی ارتباط داشته باشند و خلاصه مطابق میل خود رفتار کنند ولی دختر ، یا دختران جوان ، چون دخترند باید در کنج خانه بمانند و دلیل این کار را هم غیرت و تعصب می نامند : آیا رفتار این خانواده ها شبیه زنده به گور کردن دختراندر عصر جاهلیت عرب نیست ؟ و آیا نابودی آزادی مشروع دختران و به انزوا کشیدن آنها نوعی دیگر از زنده به گور کردن نیست ؟ و آیا یکی از رسالت های پیامبر (ص) از میان برداشتن همین تعصبات جاهلانه نبود؟…»
بدین ترتیب ، اعمال خشونت ورزی به بهانه غیرت ورزی امروزه در ایران از سوی برخی از روشنفکران دینی مورد بحث و نقد قرار گرفته است .
1ـ2) در خانه شوهر
ریاست مرد بر خانواده و قدرت وسیعی که قانون و عرف به او اهدا کرده ، زمینه ساز اعمال خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی خانواده است .
در ایران هنوز مرد را نان آور خانواده می شناسند و هر چند بر شمار زنان نان آور و حتی سرپرست خانواده افزوده شده ، این تصور عمومی همچنان باقی است و قوانین هم بر آن صحه می گذارد . مرد در مقام رئیس و مدیر و نان آور خانواده برای خود اختیارات وسیعی قایل است و زمینه های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی جامعه نیز بر آنها مهر تایید می زند . بنابراین ، در مواردی که مرد احساس می کند شالوده قدرت انحصاری و ریاستش مورد تهدید است ، دست به خشونت جسمی و روانی می زند ؛ برای زن محدودیت و مشقت مالی ایجاد می کند و با استفاده از اختیارات مطلقه خود حتی روابط او را با دوستان و افراد خانواده کنترل می کند ، به حدی که می تواند عملا زن را در خانه اش زندانی کند . تاکید بر ازدواج اجباری فرزندان دختر ، به خصوص زیر سن رشد ، نیز یکی از خشونت هایی است که مرد در مقام ریاست خانواده بر افراد مؤنث زیر حوزه اقتدار خود اعمال می دارد .
به طور کلی تبعات رساست بی قید و شرط مرد در خانواده به صورت تهدید ، ناسزاگویی ، تحقیر ، کتک زدن ، کنترل رفت و آمدهای دوستانه و خانوادگی ، سوء رفتار جنسی ، ایجاد محدودیت های مالی و تاکید بر ازدواج اجباری ظاهر می شود که آثار زیانبار روانی ، جسمی و اجتماعی فراوانی بر زنان و دختران بر جا می گذارد .
زنان ایرانی رفتار خشونت آمیز شوهر را تا حدودی تحمل می کنند و تنها در مواردی که کارد به استخوانشان می رسد ، نسبت به آن معترض می شوند . کتک زدن شوهر تقریبا عرف پذیرفته شده ای است که فقط حد و مرز آن تابع ساختار فرهنگی افراد خانواده ها و طبقات اجتماعی و بافت فرهنگی محلی است .
بنابراین در موارد نادری هم که زنان نسبت به خشونت شوهر رسما معترض شده و در مراجع قضایی کشور طرح شکایت می کنند ، به نتایج سودمندی دست نمی یابند زیرا تصور عموم بر آن است که متون دینی و فرهنگ اسلامی نیز ضرورت رفتار خشونت آمیز شوهر با همسر را در ماردی تایید کرده و بلکه به آن فرمان داده است . در نتیجه ، زنان ایرانی نه تنها با موانع بسیار جدی فرهنگی و عرفی بلکه با موانع سنت دینی و غیر دینی برای اثبات حقانیت خود مواجه هستند . زن در محیط های کاملا بسته منزل مورد خشونت قرار می گیرد و هیچ چشم بینایی شاهد و ناظر بر فاجعه نیست تا در صورت لزوم بر له او در دادگاه شهادت بدهد.
بنابراین ، حتی اگر زن نسبت به رفتار خشونت بار شوهر اعتراض کند و به مراجع قضایی پناه ببرد ، شوهر در جریان مراجعات مکرر به مراجع قضایی تازه با نارسایی ها و کیفیت اجرای قانون آشنا می شود و در می یابد که می تواند بی ترس از قانون نسبت به زنش خشونت اعمال کند .
2) اجتماع در سطح کلان :
1ـ2) آداب و رسوم
در بسیاری موارد خشونت علیه زنان را به کمک آداب و رسوم و سنت های غیر مذهبی توجیه می کنند . به طور کلی ، گروه های اجتماعی ـ اعم از شهری ، روستایی و عشایری ـ ویژگی های فرهنگی و قومی خاصی دارند و رسوم متفاوتی در میان آنان رایج است . نمونه هایی از رسوم متداول و رایج در بافت قبیله ای بخشی از مناطق جنوب ایران چنین است .

ـ چنانچه زنی عمل خلاف عفت مرتکب شود و با مردی رابطه آزاد جنسی بر قرار کند به دست افراد ذکور خانواده خود (برادر در اولویت است) به قتل می رسد .
ـ اگر مردی از مردان یک قبیله ، مردی از یک قبیله دیگر را به قتل برساند ، برای ختم نفاق و خصومت پنج زن از قبیله جانی به عقد نکاح پنج مرد از قبیله مقتول در می آیند . به این رسم در برخی مناطق «فصل» گفته می شود و در برخی مناطق دیگر «خون بس» . در جریان اجرای این رسم ، پنج زنی که توسط شیوخ (یعنی مردان مقتدر قبیله ) انتخاب می شوند ، حق اعتراض ندارند .
ـ هر دختری در درجه اول باید با پسر عمویش ازدواج کند . امنتاع دختر یا خانواده او تبعات خطرناکی در پی دارد و پسر عمو می تواند مجلس عروسی دختر را به هم بزند .
علاوه بر آداب و رسوم محلی ، برخی آداب و رسوم و سنت ها در کل جامعه قدرت اجرایی دارند . برای مثال آداب و رسوم مربوط به «شب زفاف» در بیشتر نقاط ایران رفتارهای خشونت آمیز جنسی علیه زنان را تجویز می کنند .
2ـ2) فرهنگ شفاهی و کتبی
علاوه بر آداب و رسومی که مهر تایید بر رفتار خشونت آمیز علیه دختران و زنان می زند ، اصطلاحات و ضرب المثل هایی که در فرهنگ شفاهی ما رایج است و دهان به دهان می چرخد نیز حامل پیام خشونت نسبت به زنان و ترغیب مردان به انجام آن است .
اصطلاح «گربه را در حجله باید کشت» به معنای آن است که باید زن را از همان شروع زندگی با رفتار خشونت بار مرعوب و مطیع کرد . اصطلاح «زن ـ ذلیل» نیز صفت تحقیر آمیزی است برای مردانی که به نظرات همسران خود احترام می گذارند . فرهنگ شفاهی مرد سالار ، مردان را با صفت زن ـ ذلیل سرزنش و تحقیر می کنند تا به خود آیند و از رفتار آمرانه سایر مردان با همسر خود پیروی کنند .
در متون فرهنگی و اساطیری ایران نیز اشعار و نقل قول هایی وجوددارد که عموما در جهت اثبات فرودستی و سستی عقل و خرد و اراده زن است و بر رفتار تحکم آمیز و ریاست بی قید و شرط مرد بر او صحه می گذارد . نمونه هایی از تصویر زن در متون فرهنگی چنین است :
ـ از سه چیز باید حذر کرد : دیوار شکسته ، زن سلیطه ، سگ گیرنده .
ـ زن سلیطه شوهر مرد است .
ـ زن ناقص العقل لست .
ـ اسب و زن و شمشیر وفادرا که دید ؟
ـ زن خوب فرمانبر پارسا / کند مرد درویش را پادشاه .
ـ زن که رسید به بیست باید به حالش گریست .
ـ زن و شوهر جنگ کنند ابلهان باور کنند .
ـ زن چو بیرون رود بزن سختش / خودنمایی کند بکن رختش/ ور کند سر کشی هلاکش کن / آب رخ می برد به خاکش کن / زن چو خامی کند بجوشانش / رخ نپوشد کفن بپوشانش .
ـ زن پارسا در جهان نادر است .
ـ زن از پهلوی چپ شد آفریده / کس از چپ راستی هرگز ندید .
ـ زن گر نه یکی هزار باشد / در عهد کم استوار باشد .
ـ زنان را همین بس بود یک هنر / نشینند و زایند شیران نر .
ـ زنان چو ناقصان عقل و دینند / چرا مردان ره آنان گزینند .
ـ زنان چون درختند سبز آشکار / ولیکاز نهان زهر دارند بار .
ـ زنان را بود شوی کردن هنر / بر شوی زن به که نزد پدر .
3ـ2) سنت ها و پاره ای تفاسیر سنتی از دین
و اما آنچه در ایران بسیار مهم است نقش پاره ای تفاسیر سنتی از دین است زیرا باورهای اعتقادی در کانون سنت ما قرار دارد . از نگاه سنت گرایان در روابط دو جنس نابرابری مطلق حاکم است . این طرز تفکر که طی قرون و اعصار متمادی بر ساختار ذهنی مردم تاثیر عمیقی بر جای گذاشته ، یکی از عوامل سرکوب زنان در خانواده و در عرصه های اجتماعی و سیاسی شده است .
طبق دیدگاه سنتی :
ـ زنان ناقص العقل و ناقص الحظ هستند . زیرا زن از زیادی گل مرد یا دنده چپ او آفریدده شده است.
ـ زنان هرگز نمی توانند در شایستگی و کمال به مردان برسند .
ـ صندوقخانه منازل مناسب ترین مکان برای عبادت زنان است .
ـ زنان حق حضور در اجتماع را ندارند . در اندرون خانه نیز نمی توانند بیش از پنچ کلمه با مردان سخن بگویند.
ـ روا نیست زن را که با مرد بیگانه سخن گوید ، الا به درشت و زجر .
ـ مردان بر زنان سرپرستی دارند و به امور آنان می پردازند چنان که والیان به امور رعیت می پردازند بدان جهت که خداوند بعضی را بر بعضی برتری بخشیده است .

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع نظام های حقوقی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ـ زن نمی تواند در جامعه اسلامی زمام حکومت و ولایت امر را به دست گیرد ، زن نمی تواند بر مسند قضاوت و حکم تکیه بدهد .
ـ خداوند زن را آفرید برای تدبیر منزل ، گستره کار منزل محدود است . در این محدوده ، مردان بر زنان خود سرپرستی دارند . از این روی عقلشان به همین مقدار محدود می شود .
ـ زن در برابر مرد وظیفه خاصی دارد و آن عبارت است از شوهر داری . و تربیت کودکان و خانه داری .
به این ترتیب اندیشه سنتی به اندازه ای نسبت به جنس زن تحقیر آمیز است که همواره برای زن در محدوده ای که دیدگاه سنتی بر پایه نابرابری مطلق زن و مرد تعیین کرده است ، خشونت تجویز می شود زیرا در یک کلام ، نگاه داشتن زن در خانه و ممانعت از حضور او در جامعه بدون ایجاد جو ترس و ارعاب ممکن نیست .
برداشت های خشونت آمیز نسبت به زن بازتابی است از ارزش ها و عقاید اعضای یک اجتماع که اغلب چندین نسل را در بر می گیرد . برخی عملکردهای دیدگاه سنتی درباره نگاه اسلام نسبت به زن را می توان نیرومندترین عامل تاثیرگذار به شمار آورد که ذهنیت نسل های بسیاری از ایرانیان را تسخیر کرده است . پیروی کورکورانه از دستورات ملهم از این تفاسیر سنتی چنان است که سلامتی جسمی و روانی زنان ایرانی را به خطر می اندازد . علاوه بر آن اسلام ، را از منظر عمومی با عملکرد همین دیدگاه می سنجند و در نتیجه آن را مجموعه ای از دستورات خشونت آمیز نسبت به زنان می انگارند .
فضای فرهنگی ایران برای آن که در سال های پایانی قرن بیستم پاسخ گوی نیازهای جامعه پیچیده امروزی بشود ، آماده پذیرش برداشت هایی از دین است که با مقتضیات اجتماعی تناسب داشته باشد . در صورت ایجاد فضای بهتر برای گسترش بحث های دیدگاهی ـ دینی و افزایش تحمل پاسداران تفسیرهای سنتی رسمی ، تفسیرهایی از اسلام به دست می آید که پیام نابرابری مطلق را بی اعتبار جلوه می دهد . آن چه مسلم است جامعه چنان تشنه ایجاد تعادل در روابط دو جنس شده است که مقاومت در برابر آن ، از هر دسته و گروه ، زیر فشار خواست عمومی درهم می شکند .

4ـ2)

دیدگاهتان را بنویسید