فروش پایان نامه : رگرسیون لجستیک

نمونه نابرابر در طبقات متغیر وابسته نیز، در طبقه ای که حجم نمونه آن کمتر است، به ازای هر متغیر مستقل، حداقل 10 نمونه لازم است.
3-10-3- انواع رگرسیون لجستیک
رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی: موقعی است که متغیر وابسته در سطح اسمی دو وجهی (دوشقی) است. یعنی زمانی که با یک متغیر وابسته اسمی دووجهی سروکار داریم.
رگرسیون لجستیک اسمی چندوجهی: موقعی مورد استفاده قرار می گیرد که متغیر وابسته، اسمی چندوجهی (چندشقی) است.
3-10-3-1- رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی
این تحلیل زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که متغیر وابسته در سطح اسمی دووجهی است و بنا داریم وجود یا عدم وجود یک صفت را بر اساس مجموعه ای از متغیرهای مستقل پیش بینی کنیم. بنابراین در رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی ما نمی توانیم، همانند رگرسیون خطی چندگانه، مقدار عددی دقیق یک متغیر وابسته را بر اساس اطلاعاتی که راجع به متغیرهای مستقل داریم، تعیین کنیم. بلکه در این روش، ما با نسبت احتمال (p) سروکار داریم که آن را با کد (1) نشان می دهند تا کد (0). در واقع، در این نوع رگرسیون لجستیک، می توانیم احتمال وقوع یک واقعه را به طور مستقیم برآورد کنیم.
3-10-3-2- رگرسیون لجستیک اسمی چندوجهی
در تحلیل این رگرسیون، امکان پیش بینی تأثیر متغیرهای مستقل بر یک متغیر وابسته اسمی دووجهی فراهم گردید. اما گاهی اوقات متغیر وابسته تحقیق نه یک متغیر اسمی با دو وجه، که بیش از دو وجه می باشد. در این حالت، به جای رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی، باید از رگرسیون لجستیک چندوجهی استفاده کرد. در این روش نیز، هدف اصلی محقق، طبقه بندی پاسخگویان بر اساس یک مجموعه متغیر پیش بین (مستقل) می باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
داده های جمع آوری شده می تواند به صورت دستی یا به رایانه ای تجزیه و تحلیل شوند. چنانچه حجم اطلاعات از حد معینی بیشتر باشد امکان تجزیه وتحلیل دستی وجود نخواهد داشت. امروزه تقربیاً در همه موارد این امر با استفاده از رایانه و برنامه های مختلف تجزیه و تحلیل آماری انجام می پذیرد. دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود. برای این کار از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد. در این فصل ما نیز در قسمت اول به توصیف داده های آماری در قالب شاخص های مرکزی و پراکندگی خواهیم پرداخت و در قسمت دو به استنباط داده های آماری نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه های تحقیق می پردازیم.
4-2- آمار توصیفی
در حقیقت زمانی که یک تحقیق و پژوهش علمی به مرحله عملی می رسد، مجموعه ای از اعداد و ارقام به دست می آید که ممکن است خیلی گیج کننده و غیر قابل فهم باشند به این مجموعه از اعداد داده های خام گفته می شود. مطمئناً با دیدن مجموعه ای از اعداد و ارقام نمی توان به اطلاعاتی مفید و قابل استفاده دست یافت. ولی از آن جایی که یکی از اهداف هر تحقیق علمی رسیدن به نتیجه ای کلی است، بنابر این نیاز داریم که داده های خام حاصل از تحقیق و پژوهش را در قالبی قابل فهم خلاصه نماییم. آمار توصیفی روشی است که ما را در رسیدن به این هدف یاری می نماید. آمار توصیفی به کلیه روش هایی اطلاق می شود که به جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و در نهایت نتیجه گیری از داده های خام می پردازد.
(جدول 4-1) آمار توصیفی شرکت های درمانده
نام متغیر
حداقل
حداکثر
نما
میانگین
انحراف معیار
CFC1
0
1
0

1.25
CFC3
0
1
0

1.41
CFC5
0
1
0

0.54
CFC6
0
1
0

0.26
CFC9
0
1
0

0.11
CFC10
0
1
0

1.28
CFC11
0
1
0

1.44
CFC12
0
1
0

0.96
CFC13
0
1
0


0.75
CFC14
0
1
0

1.25
CFC15
0
1
0

0.16
CFC16
0
1
0

0.65
لگاریتم طبیعی جمع دارایی های هر شرکت
10.06
16.28

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


12.84
1.38
نسبت سود خالص به کل دارایی
0.35-
0.18

0.03-
0.09
نسبت خالص جریان نقد عملیاتی به کل بدهی
0.35-
0.31

0.02
0.12
نسبت خالص جریان نقد بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی به کل بدهی
0.26-
0.01

0.05-
0.04
نسبت خالص جریان نقد مالیات بر درﺁمد به کل بدهی
0.12-
0

0.01-
0.01
نسبت خالص جریان نقد سرمایه گذاری به کل بدهی
0.62-
0.16

0.06-
0.10
نسبت خالص جریان نقد تأمین مالی به کل بدهی
0.16-
0.63

0.09
0.14
نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری
0.25
15.16

1.19
1.58
نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها
0.49
1.23

0.83
0.14
(جدول 4-2) آمار توصیفی شرکت های سالم
نام متغیر
حداقل
حداکثر
نما
میانگین
انحراف معیار
CFC1
0
1
0

1.33
CFC3
0
1
0


1.02
CFC5
0
1
0

0.62
CFC6
0
1
0

0.33
CFC9
0
1
0

0.05
CFC10
0
1
0

0.95
CFC11
0
1
0

1.21
CFC12

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *