پایان نامه ارشد : مدل گسترش کارکرد کیفیت (QFD)

در فرایند طراحی محصول با بهره گرفتن از تکنیک گسترش کارکرد کیفیت (QFD)، به محض شناسایی و تعیین نیازمندی‌های مشتریان، نسبت به لحاظ کردن خواسته‌های آن‌ها در طراحی محصول اقدام می‌شود. در این فرایند، خواسته‌های ذهنی مشتریان به زبان فنی- مهندسی در سازمان تبدیل می‌شود (Jacobs,2001:110-115).

تکنیک گسترش کارکرد کیفیت سعی دارد از نخستین مراحل شکل گیری مفهوم محصول در ذهن مشتری با لحاظ کردن خواسته‌های مشتری در تمامی مراحل تکوین محصول، موجبات ایجاد ارزش افزوده محصول را برای مشتری فراهم کند. این فرایند، شامل شناسایی و تعیین بهترین ارزش‌ها برای قطعات، اجزای مختلف، مواد و مشخصه‌ های فرایندهای تولید محصول می‌شود (رضایی، ۱۳۸۰ : ۱۳)

مشخصه‌ های منحصر به فرد QFD و مزایای استفاده از آن در سطح سازمان عبارتند:

  • کاهش زمان فرایند توسعه محصول از ۳۰ تا ۵۰ درصد؛
  • کاهش تعداد تغییر در طرح‌های مهندسی از ۲۵ تا ۵۰ درصد؛
  • کاهش هزینه‌های معرفی محصول به بازار؛
  • افزایش سطح رضایت مشتریان از تامین خواسته‌ها و نیازهایشان؛
  • بهبود قابلیت ساخت محصول؛
  • ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب با ایجاد زبان مشترک برای کاربردهای آتی سازمان.

در شکل (۳)، روند توسعه محصول با الگوی QFD در هشت مرحله نشان داده شده است.

۲-۵٫ مدل نقشه راه محصول (Product Line Road Mapping) یکی از ابزارهای قدرتمند توسعه محصول است. مدیران هوشمند، از این فرایند استفاده می‌کنند تا میان کارها، هماهنگی ایجاد کنند و دیدی انتقادی به خط تولید پیدا کنند.

 

۲-۱۹- مدل توسعه محصول مرحله به مرحله کوپر

طبق تحقیقات انجمن‌ها و موسسات تحقیقات بازاریابی در آمریکا، مانند انجمن مدیریت و توسعه محصول (PDMA)، شرکت بوز آلن و همیلتن، ای‌ام آر (AMR) و موسساتی دیگر، ۷۰ تا ۸۵ درصد شرکت‌ها برای توسعه محصول از مدل کوپر استفاده می‌کنند که توسط دکتر کوپر طراحی شده است. البته تعداد مراحل این مدل را شرکتی به شرکت دیگر، به  خاطرنوع سازماندهی و تولید، متفاوت است. طبق تحقیقات محققان، این فرایند از ۴ تا ۱۰ مرحله متغیر است، مثلا در شرکت موتورولا، ۴ مرحله و در شرکت جنرال الکتریک ۱۰ مرحله بوده است. (Philips et a1.,1999:292) این مدل از ایده یابی شروع و به تولید محصول ختم می‌شود. هر مرحله توسط تیم توسعه، محصول، بررسی و موارد نامربوط حذف و به مرحله بعد سوق داده می‌شود (جدول ۳) (رضایی، ۱۳۸۰ : ۱۳).

جدول ۲-۳: مدل ۶ مرحله‌ای توسعه محصول کوپر (Cooper;1990)

ایده یابی دست چینی ایده‌ها ارزیابی ایده از نظر بازار

و اقتصادی

ارزیابی نهایی

قبل از تولید

تایید نهایی و

تولید آزمایشی

ارزیابی پروژه
فرایندها و برنامه‌های هر فرایند
جمع بندی ایده‌ها مفهوم دهی به

ایده‌ها

انتخاب بهترین

ایده

توسعه ایده آزمون بازار تجارتی کردن
جمع آوری و

ذخیره سازی

ایده‌ها

ارزیابی و تجزیه

و تحلیل فنی،

مالی، و ارزیابی

مقدماتی ایده در

بازار

ارائه برنامه

مناسب، آزمون

برنامه، ارائه

برنامه مدیریتی،

مالی، برنامه

تولید و جلسات

منظم بررسی و

گزارش دهی تیم

توسعه محصول

تنظیم جزئیات

برنامه‌ها شامل

برنامه بازاریابی،

جزئیات برنامه

تولید، مالی و

آمادگی برای

تولید

برنامه دقیق بازاریابی با

آمیخته‌های مناسب، جمع بندی تجزیه و

تحلیل مالی و پیش بینی‌های آتی برای

محصول در بازار

اجرای برنامه

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

بازاریابی منظم

برای تولید در

بازارهای هدف

و تعدیل برنامه

های اقتضایی

مناسب در طول

دوره عمر

محصول توسط

تیم توسعه

 

 

شکل2-10-مدل ساختاری توسعه محصول جدید
شکل۲-۱۰-مدل ساختاری توسعه محصول جدید