پایان نامه با کلید واژه های کنترل حرکت

دیگر تجمع نانوذرات در بافت هایی بینابین مگنت و میدان می باشد در مناطقی که میدان گرادیان قویتری دارد. به هر حال موفقیت های نسبی با استفاده از نانوذرات و میکرو ذرات مغناطیسی بر پایه انتقال هدفمند در حیوانات و آزمایش های کلینیکی دیده شده است و تحقیقات بیشتری در حال انجام است.
1-12 نتیجه گیری:
دارو رسانی به کمک نانو حامل ها به سبب تغییر فارموکنتیک دار،افزایش مدت زمان حضور دارو در جریان خون،کاهش سمیت،افزایش نیمه عمر دارو، کاهش توزیع سیستماتیک دارو ، کاهش میزان مصرف دارو و هدف یابی دقیقتربه عنوان یکی از راهکارهای خوش آتیه در درمان سرطان و بیماری های صعب العلاج مطرح هستند که با تکیه بر دلایل ذکر شده در مقاله کارایی نانو ذرات مغناطیسی در این زمینه چشمگیرتر خواهد بود. این ذرات به سبب خواص ناشی از مغناطیس ذاتی شان، گوی سبقت را از سایر نانو حامل ها ربوده اند. به طور کلی ساختار این ذرات منجر به تسهیل کاربری های این ذرات در علوم و فنون مختلف شده است علی الخصوص در پزشکی که به سبب سمیت کم این ذرات در شاخه های گوناگون علاوه بر دارو رسانی از جمله در تصویربرداری بر پایه تشدید رزونانس مغناطیسی وگرما درمانی(هایپر ترمیا)کاربرد دارد. از بهترین مزایا این ذرات، قابلیت کنترل حرکت آنها از طریق اعمال میدان مغناطیسی خارجی به ذرات است که هدف اصلی دارو رسانی یعنی انتقال هدفمند دارو به بافت مورد نظر را تسهیل کرده و سرعت بخشیده است. به هر حال موفقیت های نسبی با استفاده از نانوذرات و میکرو ذرات مغناطیسی بر پایه انتقال هدفمند در حیوانات و آزمایش های کلینیکی دیده شده است و تحقیقات بیشتری در حال انجام است.
فصل دوم
مطالعات نظری
2-1 سیستامین:
نام آیوپاک آن 2-aminoethanethiol می باشد(HSCH2CH2NH2) می توان آن به صورت پودر سفید رنگ مشاهده نمود.
سیستامین به دلیل داشتن گروههای گوگردی و برقراری پیوند کوالانسی با طلا به عنوان عامل اتصال دهند به نانو ذرات آهن پوشش داده شده با طلا مورد استفاده قرار گرفت.همچنین از سیستامین می توان به عنوان اصلاح کننده36 سطح نانو ذره استفاده کرد[24]. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است سیستامین به سطح نانو ذره طلا متصل شده و این سطح را آماده پذیرش برقراری پیوند با سایر مواد قرار داده، در واقع وجود سیستامین باعث می شود تا مواد شیمیایی با جهت گیری معین و با غلظت معین به سطح متصل شوند تا کارایی نانو ذر آهن پوشش داده شده با طلا در جهت انتفال دارو افزایش یابد.
سیستامین دارای دو بخش ساختاری می باشد، یک بخش سولفیدی The XPS of the Cyst-modified
electrode includes two major
components , Au and carbon, and two minor components, sulfur
and nitrogen. The sulfur, carbon and oxygen atoms that contaminate
the bare gold surface are replaced by the sulfur atoms of the
cysteamine. The nitrogen component is detected, indicating that
cysteamine is adsorbed on the bare gold surface.????
2 -2 فاموتیدین:
نام آیوپاک آن diaminomethyleneamio) thizazl-4-yl])3-methlthio)-N´-sulfamoylpropanimidamide و نام تجاری آن Pepcid مباشد.
فرمول بسته آن C8H15N7O2S3 با وزن مولکولی 449/337 گرم بر مول می باشد.
دارویی شیمیایی که برای درمان زخم های خوش خیم معده و زخم های ناشی از برگشت محتویات معده به مری و سندروم زولینگر-السیون به کار می رود. مکانیزم اثر این دارو از طریق رقابت با هیستامین در سطح آنتاگویست گیرنده های H2 در سلول های جداره ای، ترشج پایه ای اسید معده و همچنین تحریک ترشح اسید توسط غذا، پنتاگاسترین و سایر محرکهای ترشح اسید معده را مهار می کند.
فارماکوینتیک(بررسی میزان جذب و توزیع دارو در بدن، نیمه عمر و حذف دارو از بدن) این دارو به سرعت ولی به طور ناقص 40 و 45% از مجرای گوش جذب می گردد و به مبزان کمی در اولین عبور کبدی خود متابولیزه می گردد. اتصال دارو به پروتئین های پلاسما کم است. اوج غلظت سرمی آن طی 2 ساعت پس از مصرف و طول اثر دارو 10-12 ساعت می باشد. بیشتر دارو به صورت تغییر نیافته از کلیه دفع می گردد.
2-3مروری بر کارهای انجام گرفته:
بعضی از چالش های موجود در درمان های معمولی قابلیت استفاده حیاتی ضعیف و مسمومیت شدید است. اینها به شدت در معرض تاثیر درمانی بسیاری صرف نظر از داروهای مفید قرار گرفته اند. سیستم های نانو اسکوپتیک که خواص درمانی و فارماکولوژیکی ملکول ها را تغییر داده اند برای غلبه بر بعضی از این محدودیت ها طراحی می شوند. تلاش های تحقیقاتی در این زمینه منجر به نانو دستگاه ها و نانو ساختارهای نوآورانه برای استفاده در کاربردهایی نظیر تشخیص ها ، نانو حسی ، درمان ها و ارائه دارو شده اند Sahoo and Lahasetwar 2003, Freitas2005, Kawasaki and Player2005, Koo 2005) )
ارائه دارو با محصولات نانو تکنولوژی از شرایط پاتوفیزیولوژیکی و تغییرات آناتومی در بافت های بیمار در مقایسه با بافت های نرمال برای رسیدن به ارائه مورد نظر و خاص برخوردارست(Sahoo 2007, Prato 2008). نانو سیستم ها اغلب در غلظت های بالاتری نسبت به داروهای نرمال جمع می شوند و بدینوسیله قابلیت استفاده حیاتی را در منطقه مورد نظر افزایش می دهند. دارو های افزایشی به بافت های بیمار معمولا منجر به کاهش مسمومیت سیستمیک می شود. از این گذشته شمول مولکول های دارویی در سیستم های نانو سایز می تواند حلالیت دارو را اصلاح کند و رهایی دارویی منظمی با حفظ افزایشی در محل مورد نظر ایجاد کند. این خواص منحصر بفرد نانو سیستم ها برای ارائه داروها به محل های سخت تر تا هدف مثل مغز کشف شده اند که یک چالش بخاطره وجود مانع خون – مغز وجود دارد( Maede 2000,Mu and Feng 2003, Sahoo and Lahasetwar 2003,Torchilin2003,Rewat 2006 ) . چندین نوع از نانوذرات مهندسی شده (جدول 1) بطور وسیعی برای ارائه دارو ، تصویربراری ، تشخیص های زیستی پزشکی و کاربردهای درمانی بکار رفته است
(, Rewat 2006,Lu 2007,Maysinger 2007 Loo 2005,Huang 2006, Lee and Wang 2006, , Sahoo and Lahasetwar)
بخاطره اندازه کوچک آنها ( 10nm تا 100nm) ، چندین تا از این نانوذرات می توانند از مویرگ های کوچک عبور کنند و وارد سلول ها می شوند. همچنین بسیاری به سازگارزیستی معروفند و با سیستم ایمنی شناسایی می شوند و قابلیت تجزیه زیستی دارند. علاوه براین ، بسیاری می توانند خواص الکتریکی و اپتیکی منحصربفردی داشته باشند((Maysinger 2007 ، نمونه های اصلی شامل نقاط کوآنتوم (Q-dots) و نانو ذرات طلایی (AuNPs) می باشد و مسیریابی رفت و آمد بین سلولی و موقعیت یابی آنها را ممکن می سازد((Oyelere 2007,Maysinger 2007.
پیشرفت های اخیر در کاربرد نانوذرات در طب شامل ارائه آنتی ژن ها برای واکسیناسیون( Pulliam 2007) ، ارائه ژن برای درمان یا پیشگیری از اختلالات ژنتیکی ( Ragusa 2007) و درمان های دیگری مثل درمان قلبی ( Lanza 2006, Brito 2007) ،مراقبت درمانی ( Bako 2007) و کاربردهای ارتوپدی (Streicher 2007). این سوژه بسیاری از تجدید نظرهای نافذ بوده است(Lanza 2006، Han 2007 ،Marrow 2007). نقطه اصلی مرور فعلی بررسی کاربرد فعلی نانو ذرات طلا مخصوصا در پزشکی است از جمله ارائه داروی مورد نظر ، حسی زیستی و تصویری زیستی و درمان فتوترمال.
استفاده از طلا در طب ، از قدیم اعمال شده است. فرهنگ های باستانی در مصر ، هند وچین از طلا برای درمان بیماری هایی مانند آبله ، زخم های پوستی ، سفلیس و سرخک استفاده کردند(Huaizhi and Yuanto 2001،Kumar 2007، (Richards 2002. درحال حاضر،طلا در وسایل پزشکی از جمله دستگاه تنظیم ضربان قلب و استانت های ورق طلا(Edelman 2001، Svedman 2005 )برای مدیریت بیماری قلبی ، ایمپلانت های طلایی گوش میانی(Thelen 2006)و آلیاژهای طلا در ترمیم دندانی (Demann 2005، 2006Svedman) بکار می رود. درچند دهه اخیر ،چندین کمپلکس طلا آلی با فعالیت های نویدبخش آنتی تومور، آنتی میکروبی و آنتی مالاریال و آنتی HIV ظاهر شده است ( Shaw 1999, Gielen and Tiekink 2005,Sun 2007 ). در واقع،اکنون اجزای طلای آلی برای درمان آرتریت های روماتوئید خیلی بکار میرود. (Shaw1999,Moolhuizen2004,Sun2007) . اجزای طلای آلی نشانه های آرتریت ها مثل درد مفصل ، چسبندگی، ورم ،آسیب استخوانی را تسکین می دهد وهمچنین شانس بدشکلی مفصلی و ناتوانی را کاهش می دهد. بااینهمه ، بسیاری از این اجزا مسمومیت های وابسته به دوز معکوسی را نشان داده اند. مخصوصا، در دوزهای بالا، بیماران آرتریت ها درمعرض کریسوتراپی اغلب دو تاثیرجانبی مشترکی را تجربه می کنند :پروتنیئوریا 37 و واکنش های پوستی (Moolhuizen2004)
چندین روش در این تحقیق برای سنتز نانو ذرات طلا در سایزها و شکل های مختلف توصیف شده است. بهترین روش ساختگی با کاهش شیمیایی نمک های طلایی مانند تتراکلرورات هیدروژن (HAuCl4 ) بااستفاده از سیترات بعنوان عامل کاهنده است (Frens 1973) .
در این روش نانو ذرات طلا کروی تک پراکنده38 در یک قطر 10-20nm تولید می کند. بااینهمه، تولید نانو ذرات طلا بزرگتر با( 40-120nm ) بااین روش در زمینه های پایین ادامه می یابد و اغلب منجر به ذرات چند پراکنده 39می شود. براون و ناتان (1998) سنتز های نانو ذرات طلا تک پراکنده را با قطرهای بین 30 تا 100 nm بااستفاده از یک روش بذرافشانی گزارش کرده اند. این روش براساس استفاده از سطح نانو ذرات طلا بعنوان یک کاتالیست برای کاهش Au3+ با هیدروکسیلامین است. به همین ترتیب ، مورفی و همکارانش از روش رشد تعدیل شده بذر برای کنترل شکل و اندازه نانو ذرات استفاده کردند ( Janan 2001). بذرهای نانو ذرات طلا کاهش یافته با بروهیدرید ( با قطر3-4nm ) با محلول رشد نمک طلا ،الگوی میسلی میله ای (cetyltrimethylammonium bromide,CTAB) ، عامل کاهنده (اسید اسکوربیک) و اندازه کمی یون های نقره برای القای شکل برای ایجاد نانوذرات طلای میله ای یا کروی ترکیب شد. همچنین آنها این روش را برای تولید تک پراکنده ها، نانو ذرات طلا چند شکلی در زمینه های بالاتراز آنچه قبلا گزارش شده اصلاح کرده اند
روش های دیگر برای سنتزهای نانو ذرات طلا شامل کاهش فیزیکی (Sun 2003 ) ، کاهش فتوشیمیایی (Kundu 2007) (نانو ذرات طلا مکعبی) ، کاهش زیست شناسی(Mitra and Das 2008) ،(هیدروژل های مولکولی آمفیفیلیت های پپتیدی برای تولید اشکال مختلف نانو ذره) ، و تکنیک های تبخیر حلال است (Pyrapssopolus 2007) . اخیرا” ، یک روش پرتوافشانی میکرو ویو موثرپرهزینه برای سنتز این نانو ذرات کنترل شده با شکل گزارش شد. دراین روش، پرتوافشانی نمک Au در واسطه میسلی CTAB، با وجود آلکالین 2، 7- نفتالین دی هیدروکسی (2,7 DHN ) ، نانو ذرات طلا مثلثی ، میله ای ، چندضلعی و کروی منحصربفردی در ظرف 90 ثانیه ایجاد می کنند.
نانو ذره طلا بیمتالیک مثل Au- Ag نیز بخاطره کاتالیست جالب ، خواص الکترونیکی و ساختاری و حساسیت خواص پلاسمون سطح شان (SPR) مورد توجه قرار گرفته اند (Huang 2004, Lee and El-Sayed 2006 ) . بنابراین، پیشرفت روش های ساده و قابل فهم برای سنتز نانوذرات بیمتالیک در حال حاضر خیلی سودمند است. نانوذرات آلیاژ Au- Ag کروی که نوار SPR آنها به آسانی با کسرهای مولی طلا تنظیم می شودمی تواند با کاهش نمک Auو Ag با سیترات سدیم در محلول آبی بازتابنده بدست آید. (Sun and Xia 2003) . یک روش تعدیل شده با بذر (Lu 2002, Sun and Xia 2003 ) برای ساختن میله های نانویی با پوسته و هسته Auو Ag از یون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *