پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: supply-دانلود متن کامل

I implementation success. Information Management, 42, 503–516.
Levy, P., Bessant, J., Sang, B., & Lamming, R. (2009). Developing integration through total quality supply chain management. Integrated Manufacturing Systems, 6(3), 4–12.
Makoti G. Business-to-business data sharing: A source for integration of supply chains. International Journal of Production Economics 2007; 75:135-46.
Partaseri, E., Hamond (2010). Organizational antecedents of second-order competences. Strategic Management Journal, 28(4), 519–543.
Polenjin DJ, Closs D J, Yorai S B. “How supply chain competency leads to business success. Supply Chain Management Review 2010; 4(4):70-8.
Ramesh BB, Daivis B,. The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach. Journal of Operations Management 2007; 28: 58-71.

Ramesh KA, Deivis SG. Supply chain coordination: Perspectives, empirical studies and research directions. International Journal of Production Economics 2007;115:316-35.
Richard A, Lee F. Online value network linkages: integration, information sharing and flexibility. Electronic Commerce Research and Applications 2005;4–12.
Richard J,. Examining the interrelationships between supply chain integration scope and supply chain management efforts. International Journal of Production Research 1996; 48:6837-57.
Rosenzweig, E. D., Roth, A. V., Dean Jr, J. W. (2008).”The influence of an integration strategy on competitive capabilities and business performance: An exploratory study of consumer products manufacturers”, Operations Management, Vol. 21,
Sarkar, M. B., Echambadi, R., Cavusgil, T. S., & Aulaks, P. S. (2009). The influence of complementarity, compatibility, and relationship capital on alliance performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 29, 358–373.
Sizen S, Lin B. Accessing information sharing and information quality in supply chain management. Decision Support Systems2009; 42:1641-56
Smit W, Gavirneni S, Kapuscinski R. Periodic flexibility, information sharing, and supply chain performance, IIE Transactions 2009; 42(3):173- 87.
Turban JCP, Law KH, Bjornsson H, Jones A, Sriram R. A service oriented framework for construction supply chain integration, Automation in Construction 2005;19: 245-260.
Wyse, J. E., & Higgins, C. A. (1993). MIS integration: A framework for management. Journal of Systems Management, 32–37.
Yu M-M, Ting S-C, Chen M-C (2010). Evaluating the cross-efficiency of information sharing in supply chains. Expert Systems with Applications ( 37) : 2891-7.
Zhang ,Li,. An Investigation on the Direct and Indirect Effect of Supply Chain Integration on Firm Performance. International Journal of Production Economics 2007; 119: 328-46.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیوست الف
پرسشنامه

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *