چه کسانی یاران امام زمانند؟

دانلود پایان نامه

یاران امام زمان

چون برنامه دولت امام زمان آخرین و کاملترین برنامه های انقلابی جهانی است طبعا باید مجریان آنهم مردمی شایسته مصمم پر قدرت و فداکار باشند و مهمتر اینکه رهبر آنها امام زمان می باید دارای آنچنان نیروی فکری و بدنی وتوانائی باشد که بتواند بر مشکلات مادی و معنوی جهان آشفته و مردم سرگردان و مبهم ریخته پیروز گردد. در روایات اسلامی که شیعه و سنی نقل کرده اند صریحا گفته شده است که مهدی ویاران او که سرنوشت بشریت را در روزگار بحرانی جهان بدست می گیرند،چنین کسانی هستند و خود او فردی فوق العاده است و برنامه دولت او در سطح بسیار عالی دست نخورده مانده است رسول اکرم (ص) در حدیثی صریحا می فرماید: خداوند گنجه های زمین و معادن آنرا برای قائم ما آشکار می سازد[1] در «اسعاف الرزعبین» روایت می کند که پیغمبر فرمود: دائره سلطنت قائم شرق و غرب را فرا می گیرد و خداوند گنجهای زمین را برای آنها آشکار می سازد و ویرانه ای در زمین نمی ماند جز اینکه آنرا آباد سازد[2]  و در دعای عهد که سید بن طاووس دانشمند مشهور از امام صادق (ع) روایت می کند می خواهیم که: خدایا شهرهای ویران شده را به وسیله امام زمان آباد کن و بندگان افسرده دل را زنده دل و شادمان گردان [3]  از مجموع این احادیث معلوم می گردد که جهان کنونی اینطور نخواهد ماند جنگ های منطقه ای و تجاوزهای پیدرپی و شاید جنگ سوم چنان دنیا را در هم بکوبد و تمدن را از میان ببرد که اثری از آنچه فعلا هست باقی نماند- والله اعلم. در حقیقت برنامه کار امام زمان و دولت جهانی او کار و کوشش و عمران و آبادی است که برای اصلاح دنیای در هم ریخته ولی سروسامان جز یک برنامه صحیح و همه جانبه اصلاحی و فعالیت بی نیر تاریخی و پی گیر راه دیگری نیست. تردید نیست که وقتی مردم در رفاه و آسایش بسربرندافرادی سالم و نیرومند خواهند بود و همین نیز موجب عمر طولانی آنهاست که در برخی از روایات می فرماید مردم زمان قائم تا چندین پشت نوادگان ونتیجه های خود را می بینند.

مطلب مرتبط :   تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی | کاملترین نمونه های رایگان سال تحصیلی 97-98

مردم عصر مهدی

موضوع چشم گیر وبسیار جالب دیگری که در اینجا بعد از ظهور امام زمان ارواحنا فداه می بینیم.ترقیات سطح افکار و عقول و اخلاق مردم و سلامت افراد روحی و جسمی آنها برای یک زندگی پر سعادت است از این اخبار بدست می آید که سطح لم و فرهنگ . تمدن در عصر مهدی موعودبقدری بالاست که مردم علوم و کشفیات و اختراعات کنونی را فراموش می کنند. امام باقر (ع) می فرماید: خداوند در زمان قائم چنان عملی به مردم می هد که زن در خانه اش با قرآن و روایت فرمان می دهد[4]  امام صادق (ع) می فرماید: در زمان دولت قائم اگر یک فرد با ایمان در مشرق باشد برادرش را در مغرب می بیند و کسی که در مغرب است برادرش را در مشرق مشاهده می کند[5]  نیز آن حضرت فرمود: هنگامی که قائم قیام می کند خداوند چندان نیرو به گوشها و دیدگان آنها می دهند که اصوات و اشیاء را از فاصله دور استماع می کنند قائم با آنها صحبت می کنند و آنها صدای او را در همانجا که هست می شنوند و به وی نگاه می کنند[6]  و باز امام صادق می فرماید: گویا من قائم را می بینم کخ در بیرون نجف سوار اسبی تیره رنگی است و چون اسبش را به حرکت می آورد مردم هر شهری را می بینند قائم میان آنهاست[7]  دانشمند بزرگ شیعه کلینی از امام باقر روایت: میکند که فرمود هنگامی که قائم ما قیام می کند خداوند دست او را بر سر مردم می گذارد و بدان وسیله عقول آنها جمع و افکارشان کامل می گردد[8]  شیخ صدوق در خصال از امیرالمومنان (ع) روایت می کند که فرمود: وقتی قائم ظهور نمود آسمان باران خود را به قدر کافی  فرو می ریزد و زمین نباتات خود را بیرون می دهد کینه ها از دل بندگان خدا ذایل می شود و درندگان و حیوانات در کمال آرامش بسر می برند تا جائیکه زنی که می خواهد مسافت بین عراق و شام را به پیماید همه جا قدم بر روی سبزه و گیاهان می گذارد و آزادانه راه می رود نه کسی به او تعرض می کند و نه طمع به او وزروزیور او می نماید و نه او هم از کسی ترس و هراسی بدل راه می دهند.

مطلب مرتبط :   دلایل استفاده از آموزش الکترونیکی

 

[1] ویظهر الله له عزوجل کنوز الارض و معادنها- کمال الدین ج 1 ص 398

[2] یبلغ سلطانه المشرق و المغرب ویطهر اله الکنوز و لا یبقی فی الارض خراب الایعمیره

[3] واعمر اللهم به بلادک واحی به عبادک

[4] توتون الحکمته فی زمانه حتی ان المرئه للتقضی فی بیتها بکتاب الله و سنه رسول الله- غیبت نعمانی ص 126

[5] ان المومن فی زمان القائم و هو بالمشرق لیری اخاه الذی فی المغرب و کذ الی فی المغرب لیری اخاء الذی فی المشرق- منتخب الاثر ص 483

[6] ان قائمنا اذاقام مدالله لشیعتنا فی اسماعهم و ابصارهم حتی یکون بینهم و بین القائم برید یکلمهم فسیمعون و ینظرون الیه و هو فی مکانه- کافی ج ص

[7] قبلا گذشت

[8] اذاقام قائمنا وضع یدهعلی روس العباد فجمع به عقولهم و کملت به احلامهم- کمال الدین ج2 ص 329