ماه: اکتبر 2020

بررسی رسانه های نوین درهنر قرن بیستم۹۳- قسمت ۶

– استالابراس،جولیان،هنر معاصر،ترجمه احمد رضا ارتقاء،نشر ماهی،۱۳۹۲٫تهران– اسماگولا،هواردجی،گرایش های معاصر در هنرهای بصری،ترجمه فرهاد غبرایی،نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی،۱۳۸۱٫تهران– آزبورن،پیتر،هنرمفهومی،ترجمه نغمه رحمانی،نشر مرکب سفید،۱۳۹۱٫تهران– اف جنسن،آنتونی،هنر پست مدرن،ترجمه مجید گودرزی،نشر عصر هنر،۱۳۸۱٫تهران– پارمزانی،لوردانا،شورشیان هنر قرن بیستم،ترجمه مریم چهرگان و سمانه عابدی،نشر نظر،۱۳۸۸٫تهران– راش،مایکل،رسانه های نوین در هنر قرن بیستم،ترجمه بیتا روشنی،نشر نظر،۱۳۸۷٫تهران– رید،هربرت،تاریخ مختصر نقاشی معاصر،ترجمه …

بررسی رسانه های نوین درهنر قرن بیستم۹۳- قسمت ۴

دوان مایکلز[۵۵۴] به نحو دیگری به عکاسی می‌نگرد: نمایش‌هایی تصویری از زندگی معاصر را ارائه می‌دهد که وقایع روزمره را در برمی‌گیرد اما از محدوده آنها فراتر می‌رود. با استفاده از تکنیک تصاویر سریال،‌داستان های عکاسانه‌ای می‌آفریند که به طرز بی‌سابقه‌ای با تجربه‌هایی که ممکن است در رؤیا دیده و یا در آن شرکت جسته باشیم …

منابع مقالات علمی : پیش‌بینی رویگردانی مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی؛ مورد مطالعه …

Months: مدت زمان حضور مشتری در شرکت. Complete-mean: میانگین تعداد تماس‌های کامل صوتی و داده‌ای. Mou-mean: میانگین ماهانه تعداد دقایق استفاده. Recv-vce-mean: میانگین تعداد تماس‌های صوتی وارده به مشتری. Rev-Mean: میانگین درآمد ماهانه. متغیر استخراج شده از شبکه اجتماعی مشتریبرای شناسایی مشتریان با ارزش از دیدگاه رویگردانی فقط در نظر گرفتن متغیرهای سنتی CRM کافی …

پیش‌بینی رویگردانی مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی؛ مورد مطالعه …

داده‌های اپراتور تالیااین مجموعه داده شامل اطلاعات مربوط به ۳۱۵۰ مشتری است که در یک دوره زمانی ۱۲ ماهه از آغاز شهریور ۱۳۸۶ تا پایان مرداد ۱۳۸۷ به تفکیک ماه جمع‌آوری شده است. این مشتریان از میان گروهی انتخاب شده‌اند که حداقل در ۲ ماه اول دوره مورد بررسی اقدام به رویگردانی نکرده باشند؛ بدین …

دسته بندي علمی – پژوهشی : پیش‌بینی رویگردانی مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی؛ …

فاز دوم شامل شناسایی مشتریان با ارزش از میان مشتریانی است که در فاز اول به عنوان رویگردان شناسایی شده‌اند. در این مرحله، مدل‌سازی فقط بر روی داده‌های مشتریان رویگردان انجام خواهد گرفت؛ بدین گونه که با استفاده از تکنیک SOM، با توجه به معیارهای ارزش‌گذاری، این مشتریان را خوشه‌بندی می‌کنیم و خوشه‌ای را که …

سامانه پژوهشی – پیش‌بینی رویگردانی مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی؛ …

(۱) ۲۴ مدل پیش‌بینی رویگردانی مشتریان با ارزش در بخش خدمات حسین عباسی‌مهر ۱۳۹۰ ANFISk-meanscAnt-miner مخابرات(۲) جمع‌بندیچنانچه ذکر شد در اکثر این تحقیقات، مدل ارائه شده فقط بر روی یک پایگاه داده پیاده‌سازی شده است. همچنین، هیچ یک از این تحقیقات به بررسی تکنیک سیستم چند دسته‌بند (MCS) بر دقت پیش‌بینی رویگردانی نپرداخته‌اند. از طرف …

پیش‌بینی رویگردانی مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی؛ مورد مطالعه …

تحقیق دیگر در این زمینه مربوط به مقاله‌ی کاراهکا و کاراهکا است (Karahoca and Karahoca 2011). آنها در مقاله خود ابتدا از روش خوشه‌بندی فازی C-means برای خوشه‌بندی مشتریان یک شرکت مخابراتی استفاده کرده و با انجام این کار به هر مشتری یک برچسب یا ویژگی جدید نسبت دادند. سپس، از تکنیک سیستم استنتاج فازی …

پیش‌بینی رویگردانی مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی؛ …

ساخت مدل‌های پیش‌بینی رویگردانی با کارایی و دقت بالا، در این زمینه همچنین یافتن متغیرها و ویژگی‌هایی از رفتار مشتری که می‌تواند در ساخت مدل به ما کمک کنند، مد نظر قرار گرفته شده است. یافتن فاکتورهای تاثیرگذار بر رویگردانی مشتری، به عبارت دیگر، چه فاکتورهایی در رویگردانی مشتری تاثیر مثبت یا منفی دارند. از …

سامانه پژوهشی – مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و حقوق …

سیل و … و یا عوامل ایجاد شده توسط بشر نظیر جنگ هایداخلی و بین المللی بوده است. در حالیکه امروزه، کمبود غذا و گرسنگی معمولاً به طور یکنواخت در میان فقرای دنیا دیده می شود و ویژه مناطق خاصی نیست. بین سال های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴ ، به علت پیشی گرفتن روزافزون تقاضای جهانی …

بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود هر سهم …

رابطه(۳-۱۳)که در آن مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون با عرض از مبدأهای برابر و مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون با عرض از مبدأهای متفاوت است. در صورتی که فرض پذیرفته نشود دلیلی برای یکسان فرض نمودن عرض از مبدأ واحدهای مختلف مقطعی وجود ندارد(Baltagi,1994).۳-۶-۴- اثرات ثابتروش متداول در فرمولبندی مدل دادههای ترکیبی، بر …