منابع تحقیق درباره نظام حقوقی ایران

اصول کلی حقوق مندرج در آن است و موادی نظیر بند 3 ماده 8 ، بند 2 ماده 9 ، بند 1 ماده 39 ، بند 1 ماده 43 و … نیز معیار نوعی را مورد توجه قرار داده اند . ج- اساسی بودن نقضماده 72 کنوانسیون شرایط... ادامه

منابع تحقیق درباره تجارت بین الملل

ارجاع می کنند خلأهای قرارداد را پر و اراده طرفین را تکمیل می نماید . بنابراین طبیعی است که دولت ها ، هم در روابط داخلی و هم در قرار دادهای بین المللی ، اهمیت زیادی برای عرف و عادت قائل... ادامه

منابع تحقیق درباره بیع بین المللی

اینگونه توجیه شد که اجرای تعهد از ناحیۀ یکی از طرفین قرار داد می تواند شرط ضمنی برای اجرای تعهد طرف مقابل تلقی گردد ولی از برخی آرای که در مورد فسخ قرارداد صادر شده است می توان چنین... ادامه

منابع تحقیق درباره قابلیت پیش بینی

: تعریف نقض اساسی در حقوق ایران در حقوق ایران طبق مواد 237 قانون مدنی در مورد شروط ضمن عقد و ماده 476 قانون مدنی در مورد اجاره در رابطه با تعهدات اصلی در صورت نقض تعهد از ناحیۀ یکی از... ادامه

پایان نامه با واژه های کلیدی پروانه ثبت اختراع

اثبات کند که این اثر را او ابداع کرده وپدید آورده صاحب آن حق شناخته می شود و منوط به ثبت نیست . البته دراین صنعت نمی توان به طول مطلق از ثبت و انتظام امور صرف نظر کرد . در بعضی از کشورها... ادامه

منابع تحقیق درباره تعهدات قراردادی

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد ن تعریف شده است : « نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوا هنگامی اساسی محسوب می شود که منجر به ورود آنچنان... ادامه

پایان نامه با واژه های کلیدی اثر ادبی و هنری

فیزیکی است منتهی با تحول و پیشرفت زمان موارد و مصادیقی پیدا می شوند که استقلال از ابعاد فیزیکی اشیا را در مالیت بهتر نشان می دهند و پول با پشتوانه تولید ملی ، پول الکترونیکی ، حساب... ادامه

منابع تحقیق درباره تفسیر قرارداد

است.رساله ی حاضر در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول راجع به تعاریف و کلیات در خصوص نقض اساسی قرارداد پرداخته شده است . در فصل دوم نیز به ارکان تشکیل دهنده ی نقض اساسی اختصاص یافته است . در... ادامه

پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق و دستمزد

یاد شده آن است که دستور العمل ها و عبارات آنها ، از جهت کلمات علائم و ساختار شبیه ودر اکثر موارد یکسان با زبان و علائم قراردادی انسان است .البته هر کدام از آن زبان ها اصطلاحات و ساختار... ادامه

پایان نامه با واژه های کلیدی موتورهای جستجو

محور1 حقوق فرانسه و حقوق مولف بدون مولف قابل درک نیست .به هر صورت عادی است که شرط برخورداری از حقوق انحصاری مولف توسط فرد استفاده کننده ازاین فنون، شناخت کافی از نتیجه مورد انتظار... ادامه