یک. نوامبر 29th, 2020

مدیر سایت

– استالابراس،جولیان،هنر معاصر،ترجمه احمد رضا ارتقاء،نشر ماهی،۱۳۹۲٫تهران– اسماگولا،هواردجی،گرایش های معاصر در هنرهای بصری،ترجمه فرهاد غبرایی،نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی،۱۳۸۱٫تهران– آزبورن،پیتر،هنرمفهومی،ترجمه نغمه رحمانی،نشر مرکب سفید،۱۳۹۱٫تهران– اف جنسن،آنتونی،هنر... Read More
دوان مایکلز[۵۵۴] به نحو دیگری به عکاسی می‌نگرد: نمایش‌هایی تصویری از زندگی معاصر را ارائه می‌دهد که وقایع روزمره را در برمی‌گیرد اما از محدوده آنها... Read More
ساخت مدل‌های پیش‌بینی رویگردانی با کارایی و دقت بالا، در این زمینه همچنین یافتن متغیرها و ویژگی‌هایی از رفتار مشتری که می‌تواند در ساخت مدل... Read More
سیل و … و یا عوامل ایجاد شده توسط بشر نظیر جنگ هایداخلی و بین المللی بوده است. در حالیکه امروزه، کمبود غذا و گرسنگی... Read More
رابطه(۳-۱۳)که در آن مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون با عرض از مبدأهای برابر و مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون با عرض از مبدأهای... Read More