ی. فوریه 28th, 2021

مقالات و پایان نامه های سری یازدهم

– استالابراس،جولیان،هنر معاصر،ترجمه احمد رضا ارتقاء،نشر ماهی،۱۳۹۲٫تهران– اسماگولا،هواردجی،گرایش های معاصر در هنرهای بصری،ترجمه فرهاد غبرایی،نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی،۱۳۸۱٫تهران– آزبورن،پیتر،هنرمفهومی،ترجمه نغمه رحمانی،نشر مرکب سفید،۱۳۹۱٫تهران– اف جنسن،آنتونی،هنر... Read More
دوان مایکلز[۵۵۴] به نحو دیگری به عکاسی می‌نگرد: نمایش‌هایی تصویری از زندگی معاصر را ارائه می‌دهد که وقایع روزمره را در برمی‌گیرد اما از محدوده آنها... Read More