بورس اوراق بهادار

می‌باشد: گروه اول: اولین کسی که حق او ضایع می‌شود واقف است چرا که او با وقف کردن قصد دارد مال او، صدقه ای جاریه باشد و تا روز قیامت برای او پاداش نوشته شود. گروه دوم: حق آیندگانی که حق... ادامه

بورس اوراق بهادار

به همان حال باشد» با گسترش اسکناس در جامعه امروزی منفعت اسکناس در استفاده از مالیت آن است. بدین معنا که اگر 100 هزار تومان به کسی عاریه داده شود، وی آن را خرج کرده بعد از یک ماه 100 هزار... ادامه

عقد قرض

تعارضی با قابلیت قبضشان ندارد. مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف در این مبحث پس از تعریف شخصیت حقوقی به بررسی ریشه های این نهاد در فقه می‌پردازیم و سپس شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه و حقوق ایران... ادامه

تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار

می‌باشد: گروه اول: اولین کسی که حق او ضایع می‌شود واقف است چرا که او با وقف کردن قصد دارد مال او، صدقه ای جاریه باشد و تا روز قیامت برای او پاداش نوشته شود. گروه دوم: حق آیندگانی که حق... ادامه

بورس اوراق بهادار

گسترده‌تر از بازار پول است.این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه که در بسیاری از موارد دولت در فعالیت‌های مالی دخالت دارد، فعالیت بازار پول گسترده‌تر از بازار سرمایه و همین... ادامه

بانکداری اسلامی

قانون مدنی مقرر شده است مشروعیت جهت معامله است. جهت معامله «عبارت از داعی است که قبل از معامله در هر یک از متعاملین پیدا می‌شود و سبب انجام معامله می‌گردد… جهت امری است که هر یک از... ادامه

تحقیق با موضوع تولیت

است.گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد در قانون مدنی ایران صحبتی از شخصیت حقوقی وقف نشده است.... ادامه

تحقیق با موضوع عقد قرض

تعارضی با قابلیت قبضشان ندارد. مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف در این مبحث پس از تعریف شخصیت حقوقی به بررسی ریشه های این نهاد در فقه می‌پردازیم و سپس شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه و حقوق ایران... ادامه

بورس اوراق بهادار

م امور اوقاف شدند. با تصویب جلد اول قانون مدنی در سال 1307برای نخستین بار وقف با توجه به منابع فقهی موجود در این رابطه توسط قانونگذار تعریف شد. به موجب ماده 55 این قانون «وقف عبارت است از... ادامه