بررسی تأثیر لایروبی بر شاخص کیفیت آب WQI، جمعیت ماکروبنتوز و مقدار فلزات سنگین در آب و رسوب و در اروندرود بازه خرمشهر- قسمت ۱۲

۴۹/۵-۵۴/۳-۱/۴-۴/۳     ۳۳-۵/۳۷-۳۵-۴۰     ۴     CONDهدایت الکتریکی       ۶۴/۳-۴۹/۳-۳/۲-۰۸/۲     ۲۶-۲۷-۳۷-۴۰     ۲     TDSمواد جامد معلق       ۲۱/۲۰-۸۸/۱۸-۲۵۳-۲۰     ۵۰-۱۰-۵۵-۵۰     ۴     TURBکدورت       ۴/۲-۶/۴-۷۷/۲۱-۱/۶     ۷۵-۵۵-۰-۴۰     ۳     BOD تقاضای اکسیژن بیولوژیک …

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری- قسمت ۷

نوآوریفعالیت‌های ثانیویهیادگیریاعتباراندازه گیریفعالیت‌های اولیهتبلور داشسازمانیانتخابدرون سازمانیتولیدکسبانتشاربهره وریتاثیرات محیطیشکل ۲-۳: مدل زنجیره دانش (منبع: هالسوپل و جان،۲۰۰۵)۲-۸٫ ابزارهای مدیریت دانش:شرکت آی.بی.ام [۴۳]در زمره شرکت‌هایی است که نرخ بالایی در تولید دانش و ثبت اختراع داشته است. این شرکت از بهترین شرکت‌هایی است که مدیریت دانش را به کار گرفته است. این شرکت، تجربه‌هایی در همکاری خود با …

بررسی تحلیلی مناظره‌های رسول اکرم (ص)- قسمت ۸

در مباحث فکری باید حق جویی، سرلوحه کار قرار گیرد. در گفت و گو نباید به نفس تضارب آرا اصالت داده شود، بی آنکه حق و باطل مهم تلقی گردد. مقصود از حق جویی آن است که، از مدعایی که متکی بر دلیلی متقن است، با وجود هر تهدید و تطمیعی، دست برنداریم؛ البته تا …

تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان- قسمت ۱۷- قسمت 2

کارگروهی/خودمختاری، خودکنترلی     ۲-۲-۴-۵-۲) سیاست های استراتژی روابط کارکنانچند سیاست مختلف وجود دارد که باید هنگام طراحی یک استراتژی روابط کارکنان، آنها را مدنظر قرار داد. چهار مورد آن به صورت زیر است:     رئالیسم جدید[۳۴]: تاکید بسیار بر مدیریت منابع انسانی و روابط صنعتی. هدف، انسجام و یکپرچگی مدیریت منابع اانسانی و …

بررسی اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن — قسمت ۲

۳-۲- طرح پژوهش ۲۸۳-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش ۲۸۳-۴- متغیرهای پژوهش ۲۹۳-۴-۱- متغیر مستقل ۲۹۳-۴-۲- متغیرهای وابسته ۲۹۳-۴-۳- متغیرهای کنترل ۲۹۳-۵- برنامه تمرینی آزمودنی‌ها ۲۹۳-۶- ابزارهای جمع آوری داده‌ها ۳۰۳-۷- روش گردآوری اطلاعات ۳۱۳-۸- روش‌های آزمایشگاهی و اندازه‌گیری آنالیت‌ها ۳۳۳-۹- روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها ۳۴فصل چهارم- یافته های پژوهش و تجزیه و …

رابطه‌ی بین سبک‌های هویّت و تاب‌آوری با شادمانی در دانش‌آموزان استان گلستان- قسمت ۱۳- قسمت 2

مؤثّرترین و ساده‌ترین شیوه برای ایجاد خلق مثبت، تحت شرایط تجربی، ورزش است که آن را ضدّ افسردگی نامیده‌اند. تأثیر آن به خاطر اثر فیزیولوژیکی ورزش روی ترشّح اندورفین‌هاست که موجب ایجاد احساس سرخوشی، لذّت و نیز کنترل روی جسم و بدن می‌شود. ورزش در ایجاد روابط اجتماعی نیز مؤثّر است. به‌ خصوص در انجام تمرین‌های …

بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در شهرستان کاشان.- قسمت ۸

۳-سازگاری موجود زنده با تغییرات درونی و بیرونی(شعاری‌نژاد، ۱۳۷۰ به نقل از دیلمی۱۳۸۰).دیدگاه مراجع محوریبه اعتقاد راجرز[۲۹] خویشتن پنداری فرد از اضطراب یا تجربه ارگانیزمی او ناهماهنگ و در تضاد است. هر موقع که ادراک یک فرد از تجربه خودش تعریف یا انکار شود، تا حدودی حالت ناهماهنگی میان«خود» و تجربیات فرد، یا حالت ناسازگاری روانی …

کاهش و افزایش در ترجمه¬های منظوم، منثور، و مشروح قرآن کریم- قسمت ۵

۱٫ from the middle ages to Renaissance, when translations were done mainly for evil intentions;۲٫ The early ages of the nineteenth century, mainly done by the orientalists as a result of the emergence of social sciences and Orientalism, and;۳٫ The current era, as a result of Muslim awakening, and the availability of information technology (Tabataba’i, …

بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال ۱۳۹۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلاندانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشتمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامتپایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری(گرایش بهداشت جامعه)عنوان:بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر رشت در سال ۱۳۹۱استاد راهنما :جناب …

میز و صندلی فرفورژه – مبلمان باغی (میز و صندلی باغی)

خرید مبلمان باغی  صندلی باغی را می توان برای رستوران ها و کافی شاپ های که از مهمان های خود در فضای باز پذیرایی می کنند مورد استفاده قرار داد. صندلی باغی ایده ال ترین انتخاب برای سالن های عروسی است که ترجیحشان برای خدمات رسانی ویژه تر پذیرایی از مهمان ها در فضای باز …