بازار اوراق بهادار

امکان ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی در حیطه اقتصادی کشور، در سالهای 1334 و 1380 با وضع قوانین جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی و همچنین قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مبادرت... ادامه

مناطق آزاد تجاری

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد به ارائه تعاریف مورد نیاز از قبیل سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری خارجی نپرداخته است. در ماده یک تنها... ادامه

بورس اوراق بهادار

که مقرر میدارد “سرمایه گذاری خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و مزیت های این قانون برخوردارند” می توان گفت که کسب مجوزهای مذکور در این قانون اختیاری... ادامه

بورس اوراق بهادار

گیرند.در کشور ما، با توسعه بازار سرمایه و با حضور هر چه بیشتر مردم در این بازار ، ضرورت دارد که در اسرع وقت نسبت به ایجاد نهادهای سرمایه گذاری مناسب برای تجهیز پس اندازهای مردم و دادن... ادامه

شرکت‌های پذیرفته شده

این منظور به نام شرکت فرابورس ایران به ثبت رسید. بازار فرابورس بازاری منعطف و در عین حال تحت نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. بازار فرابورس بازاری بدون مرکزیت مشخص... ادامه

بازار اوراق بهادار

برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته... ادامه

بورس اوراق بهادار

های خارجی انجام دهد. حال آنکه بر اساس بندهای 9 و 10 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384، سرمایه گذاران خارجی حداکثر می توانند 10 درصد سهام شرکت ها را در بورس... ادامه

بورس اوراق بهادار

می‌باشد: گروه اول: اولین کسی که حق او ضایع می‌شود واقف است چرا که او با وقف کردن قصد دارد مال او، صدقه ای جاریه باشد و تا روز قیامت برای او پاداش نوشته شود. گروه دوم: حق آیندگانی که حق... ادامه

تولیت

است.گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران در قانون مدنی ایران صحبتی از شخصیت حقوقی وقف نشده است. دلیل این امر می‌تواند پیروی قانونگذار از متون فقهی شیعه باشد که در آنها به طور... ادامه

عقد قرض

تعارضی با قابلیت قبضشان ندارد. مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف در این مبحث پس از تعریف شخصیت حقوقی به بررسی ریشه های این نهاد در فقه می‌پردازیم و سپس شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه و حقوق ایران... ادامه