بورس اوراق بهادار

م امور اوقاف شدند. با تصویب جلد اول قانون مدنی در سال 1307برای نخستین بار وقف با توجه به منابع فقهی موجود در این رابطه توسط قانونگذار تعریف شد. به موجب ماده 55 این قانون «وقف عبارت است از... ادامه

تحقیق با موضوع عقد قرض

تعارضی با قابلیت قبضشان ندارد. مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف در این مبحث پس از تعریف شخصیت حقوقی به بررسی ریشه های این نهاد در فقه می‌پردازیم و سپس شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه و حقوق ایران... ادامه

بورس اوراق بهادار

سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این... ادامه

تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... ادامه

تحقیق با موضوع دائن

اضافه می‌کنیم که هر آنچه دارای اوصاف مذکور باشد، عقلاء مالیت را برای آن اعتبار می‌کنند. بنابراین مالیت یک امر اعتباری است که عقلا برای چیزی اعتبار می‌کنند و به آن چیز مال... ادامه

تحقیق با موضوع بانکداری اسلامی

قانون مدنی مقرر شده است مشروعیت جهت معامله است. جهت معامله «عبارت از داعی است که قبل از معامله در هر یک از متعاملین پیدا می‌شود و سبب انجام معامله می‌گردد… جهت امری است که هر یک از... ادامه

تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار

اوراق بهادار لازم است تا به تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار اشاره‌ای داشته باشیم. بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار با گسترش فعالیت‌های تجاری مسأله ی تأمین مالی همواره... ادامه

تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار

سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این... ادامه

بین المللی دادگستری

دولتهای شرکت کننده در سیاست بازدارندگی هسته ای قائل شد.عنوان قطعنامهرویه دیوان حاکی از این است که عنوان قطعنامه ها نیز در جایگاهی که دیوان برای آنها قائل می شود از اهمیت زیادی... ادامه

منشور ملل متحد

مشی ها در برخی از حوزه های خاص حقوق بین الملل نقش راهبردی برای دولتها در هماهنگ کردن حقوق داخلی خود با معیارهای بین المللی ایفاء کنند. همانگونه که در مباحث قبل به دفعات به آن اشاره شد... ادامه