شوکران خیانت در کمین خونواده های ایرونی

خیانت همسر یکی از نا آرومی زاترین شرایط در زندگی مشترکه. در سالای گذشته موضوع پایبندنبودن زن و شوهر نسبت به همدیگه، به معضلی اجتماعی تبدیل شده. در این بین، یکی از مهم ترین و چالشی... ادامه