آشنایی با مهارتهای خودآگاهی و حل مساله

آشنایی با مهارتهای خودآگاهی و حل مساله یافته های علمی گواه آن است که بهداشت روانی از جمله مهمترین نیازهای انسان امروزی است که برای تامین آن لازم است فرد دقیقاً خود را بشناسد، بتواند... ادامه

تاثیرات مهارت های زندگی بر انسان و کیفیت زندگی آن

پژوهش های متعدد نشان داده است که مهارت های زندگی در زمینه های زیر اثر گذاشته است : الف ـ افزایش سلامت روانی و جسمانی ؛ تقویت اعتماد به نفس و احترام به خود ( خود ارزشمندی ) مقابله با... ادامه