پنج. نوامبر 26th, 2020

تلویزیون

دوان مایکلز[۵۵۴] به نحو دیگری به عکاسی می‌نگرد: نمایش‌هایی تصویری از زندگی معاصر را ارائه می‌دهد که وقایع روزمره را در برمی‌گیرد اما از محدوده آنها... Read More
۲۸۰۰ ۴۵۹۲ ۱۲ هیتر ۲۸۶۰ ۴۵۹۲ ۱۳ سیستم روشنایی ۱۴۰۰ ۲۲۹۶ ۱۴ سیستم گرمایش برقی ۲۸۰۰ ۴۵۹۲ ۱۵ ایستگاه C.G.S m*3/h50000 ۶۰۵۳ ۱۶ جمع کل... Read More
۲-۵ تاریخچه بیمه در ایراندر بدو تاسیس شرکت های خارجی بیمه، فعالیت شرکتهای بیمه خارجی در ایران که در بدو امر مفید به نظر میرسید... Read More
بزرگی برسند. مثلاً سازندگان کالای تابع مد در آخر فصل باید تمام موجودی خود را بفروشند زیرا در سال بعد خریدار نخواهد داشت ، این... Read More