چ. ژانویه 27th, 2021

عبور جریان

۱-۳-۱-۳-۱- اضافه ولتاژهای موقت[۲] :این اضافه ولتاژها که در قبل عوامل بروز آنها را متذکر شدیم دارای فرکانس ۵۰ هرتز و زمان سوار شدن این موج بر... Read More