بایگانی برچسب: عفو

بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز- قسمت ۳

لقاح اندام‌های جنسی اسپرم‌زایی سوماتوگامی(۸۹) به طور کلی اسپورهای جنسی در قارچها عبارتنداز: زیگوسپور: اسپورهای مقاومی هستند که از آمیزش دوگامتانژیوم به وجود می‌آیند. آسکوسپور: اسپورهایی که از طریق تقسیم میوز در داخل آسک ایجاد می‌شوند. بازیدیوسپور: اسپورهایی که در نتیجه کاریوگامی و میوز در خارج بازیدیوم تشکیل می‌گردند.(۸۹) ۱-۱-۶- تاکسونومی و طبقه‌بندی قارچ‌ها‌:برحسب سیستم‌های …

دسترسی متن کامل – بررسی روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها …

درختان با توجه به مسائل اجتماعی حاکم بر شهرهای امروزی دارای اهمیت بالایی هستند. چشم‌انداز‌های سبز می‌توانند در سلامت و بهبود وضعیت روحی و جسمی افراد از طریق ایجاد مکان‌هایی جهت تفرج و نیز معاشرت گروه های مختلف اجتماعی نقش ارزنده‌ای داشته باشند. احداث پارک در یک محله و مکان شلوغ شهری می‌تواند تا حد …

ترجمـه و تحقیق کتاب پیوندهای تاریخی و ادبی عربها، ایرانیان و ترکها تألیف دکتر حسین مجیب …

پس از فتح ایران به وسیلۀ عربها ، انتشار زبان عربی در سراسر کشور امری حتمی بود. اگر از این ضرورت صرف نظر کنیم که برنده زبان خود را بر شکست خورده تحمیل کند همچنان که مشخص و شناخته شده است، ایرانیان به شناخت زبان عربی نیازی ضروری یافتند، از آن جهت که زبان قرآن …