بایگانی برچسب: فضای سبز

تحقیق دانشگاهی – بررسی روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها و …

ایجاد اختلاف بین معابر عابرین پیاده با معابر خودروها و در نتیجه تفکیک حمل‌و‌نقل عابرین پیاده از حمل‌و‌نقل وسایل نقلیه و افزایش سرعت خودروها ، هم‌زمان با کاهش تصادفات عابرین با خودروها و رسیدن این آمار به عدد صفر، همراه با کاهش آلودگی صوتی و حذف منظره‌ی ترافیک خودروها از سطح کف شهرها و جنگل‌کاری …

دسترسی متن کامل – بررسی روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها …

درختان با توجه به مسائل اجتماعی حاکم بر شهرهای امروزی دارای اهمیت بالایی هستند. چشم‌انداز‌های سبز می‌توانند در سلامت و بهبود وضعیت روحی و جسمی افراد از طریق ایجاد مکان‌هایی جهت تفرج و نیز معاشرت گروه های مختلف اجتماعی نقش ارزنده‌ای داشته باشند. احداث پارک در یک محله و مکان شلوغ شهری می‌تواند تا حد …

پژوهش – بررسی روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها و …

آلودگی هوا به دو شکل بر مغز تاثیر می گذارد ، تاثیر قابل برگشت و تاثیر غیر قابل برگشت ، که عوارض آلودگی هوا در زمان جنینی در اکثر موارد غیر قابل برگشت است . ضمن این که کودکان در بسیاری موارد به دلیل کمبود اکسیژن دچار اخلال در توجه ، تمرکز ، حافظه و …

بررسی روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها و …

شکل(۳- ۱۱):حفظ و توسعه‌ی محیط زیست شهری توسط جنگل‌کاری شهری وآثار آن شکل(۳-۱۲): توجه به معماری شهری برای حفظ و توسعه‌ی فضای سبز شهری باافزایش سطح سرویس معابر، بلوک‌بندی شهرها و تعیین سرانه‌ی فضای سبز بر اساس تعداد خودروها۳-۲-۵ تحلیل سیستم و ارائه راهکار و پیشنهاداتدر این مرحله با توجه به نحوه‌ی استقرار یا انتشار یا …

تحقیق دانشگاهی – بررسی روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها …

۵۰ تا ۶۰ ۱۱ سازمان ملل‌متحد ۲۰ تا ۲۵ وضعیت سرانه فضای سبز شهرها با جمعیت شهری در کشورمان از رابطه‌ی معکوسی برخوردار است زیرا با رشد تعداد جمعیت شهرها متاسفانه سرانه فضای سبز شهرها کاهش می یابد! در هر حال بایستی با کم کردن صدا و گرد و غبار و آلودگی به مقدار کافی اکسیژن، …

بررسی روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها و …

سطح سرویس معابر موجود با محدودیت ها و مهندسی های سنتیمحیط‌زیست در حال تخریب با مهندسی سنتیو ارزش‌ها شامل :ایجاد آرمان‌گرایی قابل دست یابی در معماری جدید شهرها با مهندسی پیشرفتهایجاد آرمان‌گرایی قابل دست یابی درافزایش سطح سرویس معابر با مهندسی بسیار عالی و پیشرفتهایجاد آرمان‌گرایی قابل دست یابی در حفظ و توسعه‌ی محیط‌زیست بر …

مقاله علمی با منبع : بررسی روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها و …

۱ خودروهای بنزین ۲۳۱ ۲ خوروهای گازوئیل‌سوز ۱۹۶ ۳ خودروهای گاز مایع‌سوز ۱۶۱ ۳-۲-۲-۲ میزان اکسیژن مورد نیاز برای خودروهامیزان اکسیژن مصرفی هر اتومبیل را براساس حجم و تعداد سیلندرها و با یک‌بار پر و خالی شدن می‌توان به‌دست آورد.مثلا در یک خودرو چهار‌زمانه و با حجم سیلندر ۱۸۰۰ سانتیمترمکعبی، در هر دور این موتور …

تحقیق دانشگاهی – بررسی روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها و …

۱- ۹ جنگلجنگل‌ها به عنوان بزرگترین و مهمترین منبع جذب و ته‌نشینی آلاینده‌ها و تولید اکسیژن در اکوسیستم‌های خشکی محسوب می‌شوند.در حال حاضر سطح پوشش جنگلی در کشور ایران ۵/۷ درصد می باشد. سرانه‌ی جنگل در جهان ۸/۰ هکتار است ولی در ایران ۲/۰ هکتار است، بنابر این ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ منابع …

پژوهش – بررسی روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها …

۱-۲-۵ توسعه‌ی پایدار[۱۲]توسعه‌ی پایدار به توسعه‌ای اطلاق می‌شود که نیازهای زمان حال را بدون آنکه توانایی‌های نسل‌های آینده را در تامین نیازمندی‌هایشان به مخاطره اندازد فراهم می‌کند[۶].۱-۲- ۶ محیط‌زیست[۱۳]به محیطی که در آن زندگی جریان داشته و مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده با هم در کنش بوده و بر رفتار و رشد …