ی. ژانویه 17th, 2021

گردشگری

ایجاد اختلاف بین معابر عابرین پیاده با معابر خودروها و در نتیجه تفکیک حمل‌و‌نقل عابرین پیاده از حمل‌و‌نقل وسایل نقلیه و افزایش سرعت خودروها ،... Read More
قِفا قَلیلاً بِها عَلَیَّ فَلا أَقَلَّ مِن نَظرَهٍ أُزَوِّدُهااندکی با او نزد من درنگ کنید زیرا چیزی کمتر از نگاه انداختن به وی وجود ندارد.متنبی... Read More