در حال حاضر کشور ایران با روند رو به تزاید جمعیت، عدم تناسب زمانی و مکانی بارش ها و رشد روز افزون مصارف آب رو به رو می باشد و در آینده ی نزدیک با چالشها و معضلات جدی در زمینه تامین آب شرب و بهداشت به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک رو به رو خواهد بود. کم آبیهای چند ساله اخیر اگر چه در نگاه بسیاری امری گذرا تلقی میگردد، ولی در حقیقت میتوان آن را پیش قراول بحران گسترده آب دانست که در صورت عدم برنامه ریزی منسجم، لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت. لذا برای سازگاری و مدیریت این رخداد، نیازمند هم اندیشی بیش از پیش پژوهشگران، مسئولین اجرایی و کارشناسان میباشیم.
از این رو دانشگاه صنعتی اصفهان بر آن است تا با برگزاری اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت: چالش ها و راهکار ها با رویکرد تلفیق و تمرکز بخش های علمی و اجرایی با هدف گفتمان آب و هم افزایی پژوهشگران و متخصصین برجسته کشور به ارتقای دانش و نگرش تصمیم گیران و مصرف کنندگان آب بپردازد.
این همایش در قالب نشست های تخصصی، کارگاه های علمی-کاربردی، رویدادهای کارآفرینی و نمایشگاه تخصصی 27 تا 30 مهر ماه 1395 در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

رویداد های همایش

ساختار سازمانی همایش

ریاست عالی همایش

دکتر رسول زرگرپورشورای سیاست گذاری

دبیر همایش

دکتر جهانگیر عابدی کوپاییکمیته علمی

دبیر علمی همایش

دکتر عبدالرضا کبیریکمیته اجرایی

دبیر اجرایی همایش

دکتر علی یوسفیسایر همکاران

برگزارکنندگان

حامیان

آخرین اخبار ...

رویداد کارآفرینی هم نت آب

هم نت آب یک رویداد کارآفرینی سه مرحله ای، مبتنی بر شرایط بومی، اقتصادی و کارآفرینی در هر منطقه است. در این رویداد چالش­ ها و فرصت­ های موجود در زمینه عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت بررسی می­ شود و طی آن افراد سعی می­ کنند برای خلق ارزش و نیز نشان دادن توان­مندی خود به سرمایه­ گذار و یا صاحبان مسأله ایده ­پردازی کنند، تشکیل تیم بدهند و اگر توانستند آن را به یک مدل کسب و کار تکرارپذیر و باارزش­ افزوده تبدیل نمایند.

سیزدهمین جلسه هماهنگی همایش

سیزدهمین جلسه هماهنگی همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش­ها و راهکارها با حضور دبیران همایش، مسئولین شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان اصفهان و تیم اجرایی همایش 28 شهریور ماه برگزار گردید.

در این جلسه جدول زمان بندی همایش تهیه گردید و پیرامون دعوت از سخنرانان کلیدی و موضوعات کارگاه های همایش بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

صفحه‌ها