پایان نامه کارشناسی ارشد : دلایل شکست پروژه های توسعه محصول جدید

دلایل بسیاری وجود دارد که توجیه کننده شکست پروژه های توسعه محصول جدید محسوب می گردد که عبارتند از (اخباری و دیگران، ۱۳۸۶ : ۱۶).

 • چندگانه بودن و ابهام در اهداف فرآیند توسعه محصول
 • تمرکز بر مشتریان کنونی
 • توجه ناکافی به زمان
 • جهت گیری های مبهم
 • ناکافی بودن اطلاعات از بازار
 • نبود توجه کافی به نیازمندیها و صدای مشتری
 • تعریف بی اساس محصول
 • کیفیت پایین در اجرای وظایف کلیدی فرایندهای توسعه محصول
 • آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 • وجود تیم های پروژه با ساختار ضعیف و تیم های پروژه غیر کارآمد

همچنین سایر مشکلات مرتبط با توسعه محصولات جدید عبارتند از :

کم بودن ایده های مهم درمورد محصول جدید ، بازارهای خرد شده ، رشد سریع محدودیتهای قانونی و اجتماعی، هزینه بالای فرآیند تولید محصول جدید، کمبود سرمایه و کوتاه بودن عمر محصولات موفق.

۲-۵-نقش نوآوری در توسعه محصولات جدید

بالابودن سطوح آشفتگی های محیطی و تغییرات، سازمانها را به استفاده بیشتر از خلاقیت و نوآوری در فرآیندهای توسعه محصول ترغیب کرده است. در مفهوم نوآوری بسیار مهم است که به بررسی از جنبه ترکیب نوآوری های رادیکال و تدریجی بپردازیم . اغلب سازمانها برنوآوری های تدریجی تاکید دارند که درنتیجه آینده سازمان را به مخاطره می اندازند . بسیاری از شرکتها نیز با نوآوری های اساسی شروع می کنند که در طول زمان فرسوده می گردند .شکل شماره ۳ نشان دهنده فرآیند نوآوری و جایگاه توسعه محصولات جدید در آن است۲۰۰۶,p.9) (Friström,

شکل2-3- فرآیند نوآوری و جایگاه توسعه محصولات جدید در آن2006,p.9) (Friström,
شکل۲-۳- فرآیند نوآوری و جایگاه توسعه محصولات جدید در آن۲۰۰۶,p.9) (Friström,

شکل شماره۴ نشان دهنده قیف توسعه ایده تا محصول جدید می باشد .(Agarwal) قیف توسعه نشان دهنده آن است که اکثر ایده ها و نوآوری های به محصول منجر نشده و به بازار نمی رسند. یکی از عوامل ناکامی پروسه قیف توسعه این است که غالباً مدیران فراموش می کنند که پروسه نیازمند حمایت و تنظیمات دیگر بخش های سازمان نیز می باشد . مورد دیگر این است که توجه مدیران رده بالا غالباً در بدترین زمان به پروژه جلب می گردد ، در زمان رو به پایان بودن پروژه، زمانی که اکثر پارامترها مشخص و ثابت شده اند و تغییرات بسیار هزینه بر و زمان بر می باشند ( خمسه، سرافراز و سرافراز، ۱۳۸۶ : ۶).

شکل 2-4- قیف توسعه ایده تا محصول جدید( خمسه، سرافراز و سرافراز، 1386 : 6)
شکل ۲-۴- قیف توسعه ایده تا محصول جدید( خمسه، سرافراز و سرافراز، ۱۳۸۶ : ۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *