منابع مقاله با موضوع دقیقه، اولتراسونیک-آنزیمی، و40

دانلود پایان نامه

در نمودار زیر تاثیر زمان 20، 30 و40 دقیقه را در روش اولتراسونیک، آنزیمی و اولتراسونیک-آنزیمی به صورت یکجا آورده شده است.شرایط آزمایش pH=4.70 ، دمای 37 درجه سانتیگراد، زمان 4 ساعت وبا دور( rpm)200 می باشد.
شکل?-?? بررسی تاثیر زمان 20، 30 و40 دقیقه با استفاده از روش اولتراسونیک-آنزیمی
در نمود

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعضمن عقد، استان گلستان، جبران خسارت

دیدگاهتان را بنویسید