پایان نامه با کلید واژه های پایان، دهی، مغناطیسی

بسمه تعالی
دانشکده علوم پایه
*********************************************************
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
کد شناسایی پایان نامه :
نام واحد دانشگاهی : واحد تهران مرکزی کد واحد : 101
عنوان پایان نامه : سنتز نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با طلا مزدوج شده با سیستامین به عنوان عامل انتقال دارو
تاریخ شروع پایان نامه : 17/8/1391
تاریخ اتمام پایان نامه : 20/6/1392
نام و نام خانوادگی دانشجو: زهره صفرزاده کرمانی
شماره دانشجویی : 89095026700
رشته تحصیلی : شیمی فیزیک
استاد/ استادان راهنما : سرکار خانم دکتر افسانه امیری
استاد / استادان مشاور : جناب آقای دکتر همایون احمد پناهی
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه ، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : روش جداسازی مغناطیسی ذرات را می توان به عنوان عاملی برای انتقال دارو بکار برد . یکی از محاسن نانو ذرات طلا به عنوان حامل دارو در مقایسه با سایر نانو ساختارها قابلیت اتصال مستقیم این لیگاند به نانو ذرات و زیست سازگاری آن برای کاربرد در علوم زیستی است و انتقال دقیق دارو سبب اجتناب از تزریق غلظتهای بالا به بیمار و متعاقبا کاهش احتمال وقوع اثرات جانبی دارو خواهد شد. در این روش دارو می تواند با اتصال به سطح نانو ذره و با کمک میدان مغناطیسی به بافت بیمار هدایت شود.از آنجایی که نانو ذرات طلا می توانند به سادگی از 1 تا 200 نانومتر سنتز گردند، بسیار مورد توجه در مورد انتقال دارو می باشند. سیستامین به دلیل داشتن گروههای گوگردی و برقراری پیوند کوالانسی با طلا به عنوان عامل اتصال دهند به نانو ذرات آهن پوشش داده شده با طلا مورد استفاده قرار گرفت.
روش سنتز به کار گرفته شده در این پژوهش روشی ساده جهت تهیه و عامل دار نمودن نانو ذرات مغناطیسی آهن پوشش داده شده با طلا برای کاربردهای زیستی و پزشکی است. در این تحقیق نانو ذرات اسید آهن با روش رسوب دهی همزمان نمک های آهن2و3 در محیط قلیایی ساخته شده است، نانو ذره آهن با نمک طلا پوشش دهی شده و تغییر رنگ محیط به قرمز تیره دلیل تشکیل نانو ذرات طلا بر روی نانو ذرات اکسید آهن است.برای تایید پوشش دهی فوق با استفاده از دستگاه طیف سنجیUV، پیکی در ناحیه 530 دیده شد که تائیدی بر وجود نانو ذرات طلا بود، نانو ذره آهن پوشش داده شده با طلا را در مجاورت با سیستامین قرار داده تا به یکدیگر توسط پیوند کوالانسی، گونژوگه شوند. میزان سرعت تجمع نانو ذرات طلا تابع عوامل مختلفی از جمله دما، غلظت نانو ذرات، فدرت یونی و PH محیط می باشد.در این پژوهش انجام گرفته غلظت، زمان و PH بهینه گردید.
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضا:
مناسب نیست
فهرست مطالب صفحه
فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2 نانو فناوری………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-3 نانو ذرات………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-4 طبقه بندی نانو ذرات………………………………………………………………………………………………………..11
1-4-1 سوپر پارامغناطیس………………………………………………………………………………………………………..11
1-4-2 نانو ذرات فلزی…………………………………………………………………………………………………………..12
1-4-3 نانو مواد سه بعدی………………………………………………………………………………………………………..15
1-4-4 نانو مواد دو بعدی………………………………………………………………………………………………………..15
1-4-5 نانو مواد تک بعدی……………………………………………………………………………………………………….16
1-4-6 نانو لوله ها…………………………………………………………………………………………………………………..16
1-4-7 نانو میله های طلا ………………………………………………………………………………………………………..16
1-4-8 نانو سیم ها………………………………………………………………………………………………………………….18
1-4-9 نانو مواد صفر بعدی……………………………………………………………………………………………………..18
1-4-10 نقاط کوانتومی…………………………………………………………………………………………………………..18
1-4-11 نانو ذرات لپیدی……………………………………………………………………………………………………….19
1-4-12 نانو ذرات پلیمری……………………………………………………………………………………………………..20
1-5 نانو ذرات طلا………………………………………………………………………………………………………………..21
1-6 خواص نوری نانو ذرات طلا…………………………………………………………………………………………….23
1-7 انواع پلاسمون سطحی……………………………………………………………………………………………………..24
1-8 محاسبات کمی خواص نوری نانو ذرات طلا……………………………………………………………………….28
1-9 پارامترهای موثر در طراحی نانو ذرات مغناطیسی………………………………………………………………….32
1-9-1 موانع فیزیولوژیکی……………………………………………………………………………………………………….32
1-9-2 پارامترهای فیزیکی……………………………………………………………………………………………………….34
1-9-3 اندازه هیدرودینامیک……………………………………………………………………………………………………34
1-10 مزایایی پوشش دار کردن سطح نانو ذرات………………………………………………………………………….36
1-11 موانع در کاربردهای پزشکی…………………………………………………………………………………………….37
1-12 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………38
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….40
2-1 سیستامین…………………………………………………………………………………………………………………………41
2-2 فاموتیدین………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-3 مروری بر کارهای انجام گرفته……………………………………………………………………………………………42
2-3-1 توموگرافی محاسبه شده اشعه ایکس……………………………………………………………………………….48
2-3-2 حسی زیستی……………………………………………………………………………………………………………….50
2-4 مطالعه سمیت نانو ذرات مغناطیسی…………………………………………………………………………………….52
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………55
3-1 واکنشگر ها……………………………………………………………………………………………………………………..56
3-2 تهییه محول ها………………………………………………………………………………………………………………….57
3-3 دستگاه ها………………………………………………………………………………………………………………………..57
3-4 روش تولید نانو ذره آهن…………………………………………………………………………………………………..58
3-5 روش پوشش دهی نانو ذره آهن با طلا………………………………………………………………………………..60
3-6 در مجاورت قرار دادن سیستامین و نانو ذره…………………………………………………………………………61
3-7 روش محاسبه غلظت تقریبی نانو ذرات طلا…………………………………………………………………………61
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………62
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….63
4-2 طیف FT-IR از نانو ذره آهن……………………………………………………………………………………………64
4-3 تائید پوشش دهی نانو ذره آهن با طلا…………………………………………………………………………………65
4-4 قرار دادن نانو ذره آهن پوشش داده شده با طلا در مجاورت سیستامین……………………………………66
4-5 تعیین زمان بهینه جذب……………………………………………………………………………………………………..66
4-5-1 تعیین زمان بهینه جذب 0.1 مولار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *