ماه: دسامبر 2020

رمز ارز چیست؟

رمز ارز پول دیجیتالی است که در آن تولید و تایید صلاحیت پول به صورت رمز نگاری شده انجام می شود در این صورت می توان گفت  صادرکننده یا تنظیم کننده واحدی وجود ندارد . درواقع رمز ارز مبتنی بر الگوریتم هایی است  که تولید این واحد پولی و تایید نقل و انتقال آنها را …